Ondernemersfonds ter inzage

Vorige jaar is bij de gemeente een initiatief Ondernemersfonds ingediend. Voordat het college kan besluiten of ze bereid is over te gaan tot het instellen van een Ondernemersfonds, wil ze graag van belanghebbenden horen wat ze vinden van het Ondernemersfonds. Partijen kunnen de komende 4 weken schriftelijk hun reactie geven tot en met 17 februari 2020.

Het initiatief Ondernemersfonds

De Soester Zakenkring heeft namens verschillende ondernemersverenigingen bij de gemeente het initiatief ingediend dat toeziet op het instellen van een Ondernemersfonds.

Uitwerking van het Ondernemersfonds en analyse waarde en effectiviteit

In 2019 is onderzocht hoe een Ondernemersfonds in de gemeente Soest eruit zou kunnen zien. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het onderzoeksrapport ‘Samenwerken en investeren in Soest, een onderzoek naar een Ondernemersfonds’. Daarna is de notitie opgesteld over de waarde en effectiviteit van het fonds. Op 14 januari 2020 heeft het college kennis genomen van de notitie ‘Maatschappelijke waarde en effectiviteit Ondernemersfonds’. In deze notitie wordt geconcludeerd dat het Ondernemersfonds in de gemeente Soest maatschappelijke waarde kan realiseren en effectief kan zijn en dat het daarmee legitiem is om voor een periode van 3 jaar een Ondernemersfonds in te stellen. Wel zijn er enkele aandachtspunten, te weten de verbinding tussen profit en non-profit, de positie van Defensie en het bestuur van de stichting.

Documenten

Heeft u problemen met het lezen van het pdf? Neem dan contact met ons op via 035-609 34 11.

Uitnodiging om een schriftelijke reactie te geven

Hierbij nodigt het college belanghebbenden van harte uit om te reageren op de documenten die ter inzage liggen. Voordat het college kan besluiten of ze bereid is om aan de raad voor te leggen om een Ondernemersfonds in te stellen, hoort ze graag wat maatschappelijke, welzijn, culturele, sport, VvE’s en commerciële bedrijven van het Ondernemersfonds vinden.

Hoe kunt u reageren? Of heeft u een vraag?

Belanghebbenden kunnen tot en met 17 februari 2020 schriftelijk reageren. Uw reactie kunt u sturen naar het e-mailadres PostbusRUIMTE@soest.nl of per post naar gemeente Soest, afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Bij beiden graag vermelden dat het een zienswijze voor het Ondernemersfonds betreft. Naar dit adres kunt u ook uw vragen mailen.

Vervolg

Alle reacties worden opgenomen in een nota van zienswijze en van een reactie voorzien. Daarna zal het college op grond van alle reacties pas een besluit nemen of ze bereid is de raad voor te stellen een Ondernemersfonds in te stellen. De raad zal een besluit om wel of niet een Ondernemersfonds in te stellen, naar verwachting in april 2020 nemen.

Naar overzicht