Ontheffing carbidschietverbod jaarwisseling

Het college van B en W heeft op 12 oktober 2021 beleidsregels vastgesteld op basis waarvan ontheffing kan worden verleend van het carbidschietverbod in de APV. De ontheffing geldt voor 31 december 2021 van 10.00 uur tot 1 januari 2022, 02.00 uur. De regels hebben tot doel carbidschieten veilig en met zo min mogelijk overlast te kunnen laten plaatsvinden. Zo is bijvoorbeeld de afstand tot woningen en andere geluidsgevoelige locaties geregeld. Ook is een limiet verbonden aan de maximale grootte van de containers/melkbussen waarmee geschoten wordt. 

Ontheffingsaanvraag carbidschieten

Bij de ontheffingsaanvraag moet de locatie van het carbidschieten worden aangegeven. Zo heeft de gemeente zicht op de locaties waar het carbidschieten plaatsvindt. Een ontheffing kan vanaf vrijdag 22 oktober a.s. via deze website aangevraagd worden. 

Naar overzicht