Ontwikkelplannen Dalweggebied stap dichterbij

De gemeente Soest heeft de ontwikkelplannen voor het Dalweggebied verder uitgewerkt. Er ligt nu een uitwerkingsdocument met het Stedenbouwkundig programma van eisen en Beeldkwaliteitsplan. Hiermee is de gemeente weer een stap dichterbij nieuwe woningen waar grote behoefte aan is. Eind van dit jaar volgt een globaal bestemmingsplan waar de raad over besluit.

Ontwikkelingen Dalweggebied

In het Dalweggebied zijn allerlei ontwikkelingen. Er komt een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en er moet een goede bestemming komen voor het oude politiebureau en Beukendal. Daarnaast zijn er heel hard nieuwe woningen nodig in Soest. Landschap en groen zijn belangrijke kernwaarden en kwaliteiten die in de uitwerking een plek krijgen.

Spelregels voor landschap en bebouwing

Een uitwerkingsdocument met een Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) en een Beeldkwaliteitsplan (BKP) is nu klaar. Hierin staan doelstellingen en spelregels voor het landschap en de bebouwing. Deze vallen binnen de al vastgestelde beleidskaders. Het uitwerkingsdocument is vooral bedoeld als inspiratie en toetsing voor (markt)partijen. Zij gaan met de uitwerking van de bebouwing en de openbare ruimte aan de slag.

Inbreng van bewoners

De inbreng van bewoners is op verschillende momenten opgehaald. Zowel bij het maken van de gebiedsvisie in 2019, als bij het opstellen van dit uitwerkingsdocument. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit gebied is de integrale aanpak van het totale gebied. Helaas blijkt het niet mogelijk om alle (soms conflicterende) wensen, ideeën, en suggesties van omwonenden in te passen. Er zijn namelijk teveel factoren waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Denk aan een woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, duurzaamheid, klimaatadaptatie, financiële haalbaarheid, etc. Toch is geprobeerd om de wensen zo goed mogelijk in te passen, zo is bijvoorbeeld de afstand tot de perceelgrenzen aangepast en de hoogte van de gebouwen verlaagd. De inwoners krijgen straks bij de bestemmingsplanprocedure wederom de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen.

Eind dit jaar globaal bestemmingsplan in de raad

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over een globaal bestemmingsplan. Daarin staan nadere planologische kaders met uitwerkingsverplichting die de uiteindelijke ontwikkeling mogelijk maken. De verwachting is dat de raad hier eind van het jaar over beslist.

Voor meer informatie: www.denkmeeover.nl/dalweggebied