Opruimen blad in de gemeente Soest

Maandag 14 november 2022 starten de medewerkers van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en Eemfors in Soest en Soesterberg met de bladcampagne. Samen ruimen zij het gevallen blad op wegen en plantsoenen op. De bladcampagne duurt ongeveer 6 weken.

Pilot gebruik elektrische bladblazers

Dit najaar doen we een pilot met het gebruik van accu-rugblazers in de bladcampagne. We zetten ze op verschillende plaatsen in om te kijken of dit goed werkt bij uitgebreid werk als deze. Na de bladcampagne beoordelen wij de pilot en bepalen we op welke manier we de accu-rugblazers volgend jaar inzetten.

Bladkorven alleen voor bladeren

De locaties van de bladkorven staan op deze website: overzicht bladkorven

Houdt u er wel rekening mee dat u alleen bladeren in de korven gooit. Takken, snoeiafval of ander groen mogen niet in de bladkorven. De bladzuiger die de korven leegzuigt raakt hierdoor verstopt. RMN leegt de bladkorven twee keer per week.

Aanpak boomrijke gebieden

Aan de Bartolottilaan en Van Beuningenlaan in Soest-Zuid en in Soestduinen plaatsen we géén bladkorven. In deze zeer boomrijke gebieden raken de bladkorven te snel vol. Woont u in één van deze straten? Dan mag u de bladeren op een hoop vegen langs de kant van de weg. Zorg ervoor dat de hopen vanaf de weg goed toegankelijk zijn, dus niet achter een boom of ander obstakel. Deze bladerhopen ruimt RMN éénmalig op met de bladzuiger, net als de bladeren in de korven. Ander bladafval levert u gratis in op het recyclingstation.

Waar blijft het blad liggen

We ruimen de blaadjes op in de goot zodat het regenwater nog goed kan wegstromen. Ook ruimen we het blad op van de fiets- en wandelpaden om te voorkomen dat er gladheid en onveilige situaties ontstaan. Egels en insecten kunnen de gevallen blaadjes ook gebruiken als schuilplaats. Waar het niet nodig is, bijvoorbeeld tussen de beplanting, laten wij de blaadjes dan ook liggen.

Werkzaamheden

Voor het opruimen van het blad hebben RMN en Eemfors zes weken uitgetrokken. Merkt u dat de bladploeg in uw straat aan het werk is? Zet dan uw auto tijdelijk ergens anders zodat de medewerkers ongehinderd en zorgvuldig hun werk kunnen doen. Wij proberen het opruimen van het blad zo efficiënt mogelijk te doen met zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners.