Positieve reacties op concept plannen voor compacte nieuwe sporthal

Op maandagavond 1 juli deelden we de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwe sporthal met buurtbewoners, vertegenwoordigers uit sport en onderwijs en andere betrokkenen. De reacties van de aanwezigen waren overwegend positief. Zowel de reacties op de concept plannen voor de binnen- en buitenkant van de nieuwe sporthal, als de manier waarop deze met hun inbreng tot stand zijn gekomen. Veel van de door hen eerder ingebrachte aandachtspunten, zoals die over geluid, hoogte van de sporthal en groene inpassing in de omgeving, konden worden meegenomen in de plannen voor een nieuwe sporthal aan de achterkant van Sportboulevard de Engh.

Wethouder Dijkhuizen: "Ik ben heel blij dat het gelukt is om veel van de inbreng van de betrokkenen in de plannen te verwerken. Nóg blijer werd ik toen buren, sporters en andere betrokkenen mij maandag zelf lieten weten dat ze dat ook echt zo ervaren. Dat men overwegend positief is over de plannen en de samenwerking. Ondanks individuele zorgen die er waren en soms nog zijn. Dat waardeer ik enorm!”

Een korte terugblik

De avond begon met een korte terugblik. Waar komen we vandaan en waar staan we nu? Op 20 februari was een eerste ontmoeting met de buurt, sport, onderwijs en andere betrokkenen. De gemeenteraad stemde vervolgens op 14 maart in met het collegevoorstel om de haalbaarheid van een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Er is daarna veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld parkeren, inrichting van de directe omgeving, grootte van de sporthal, schoolgebruik en vergunningen. Participatie en communicatie met betrokkenen krijgt veel aandacht. Zo stond tijdens een bijeenkomst op 13 mei de vraag centraal ‘Waaraan zou een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh volgens u moeten voldoen?’ De antwoorden daarop brachten, naast de uitkomsten van de onderzoeken, waardevolle inbreng voor de concept plannen.

De bijeenkomst op 1 juli werd afgesloten met een wandeling naar de voorgenomen locatie van de nieuwe sporthal. Achter Sportboulevard de Engh waren de contouren van de nieuwe sporthal met linten uitgezet. Zo kon een goed beeld worden gevormd van de omvang van de nieuwe sporthal en de effecten op de omgeving. De laatste inhoudelijke reacties naar aanleiding van de conceptplannen konden de aanwezigen tijdens de avond achterlaten en/of nog voor 8 juli insturen, zodat deze afgewogen kunnen worden bij het maken van de definitieve plannen.

Uitgangspunten nieuwe sporthal: compact en bedoeld voor sport en bewegen

De nieuwe sporthal kan compact worden vormgegeven en is vooral bedoeld voor multifunctioneel gebruik door sport en onderwijs. Door de compacte vormgeving wordt eveneens een optimale inpassing in het groen mogelijk.

Planning

De planning om te komen tot een nieuwe sporthal in Soest ziet er voor de komende maanden als volgt uit:

  • Definitief programma van eisen met daarbij de financiële vertaling: augustus 2019
  • Collegevoorstel: september 2019
  • Raadsbehandeling en besluit: oktober 2019

Meer informatie

Meer informatie op deze website: nieuwe sporthal.

Naar overzicht