Provincie Utrecht pakt verontreinigde bodem Park Vliegbasis Soesterberg aan

Provincie Utrecht gaat de, met PFAS, verontreinigde bodem (grond en grondwater) op de voormalige Vliegbasis Soesterberg saneren. Deze sanering is nodig om het grondwater niet verder te laten verontreinigen en om deze locatie geschikt te maken voor woningbouw. Met de bodemsanering is een bedrag van 23,5 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt door het Rijk, als veroorzaker van de verontreiniging, betaald, omdat het om een voormalig Defensieterrein gaat. Binnenkort tekenen de provincie Utrecht en het Rijk hiervoor een vaststellingsovereenkomst.

Oorsprong van de vervuiling

De verontreiniging is aan het licht gekomen tijdens een bodemonderzoek in 2018; als voorbereiding op de realisatie van de beoogde woningbouwlocatie ten zuiden van Park Vliegbasis Soesterberg. Deze locatie ligt ter hoogte van de oude brandweerkazerne en de brandweeroefenplaats. Hier is de grond en het grondwater deels verontreinigd met PFAS houdende middelen. Deze stof zat in het blusmiddel waarmee de brandweer tussen 1983 en 2006 oefende op het voormalige Defensieterrein. Ook bij de voormalige tankplaats zijn PFAS verontreinigingen in de bodem gevonden. Dit terrein wordt ook meteen meegenomen in de sanering.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Met deze sanering zorgen we dat mens en dier hier veilig kunnen wonen en leven. Ook als hier geen woonwijk zou worden gerealiseerd, moeten grond en grondwater worden gesaneerd, omdat PFAS een chemische stof is die een risico kan vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu.”

Hoe verder?

Om een zorgvuldige en voortvarende aanpak van de sanering te waarborgen, wordt er eerst een saneringsplan opgesteld. Na goedkeuring van de Regionale Uitvoeringsdienst (als bevoegd gezag namens de provincie Utrecht) starten de uitvoeringswerkzaamheden naar verwachting in 2026. De omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de Provincie Utrecht