Schrijf je voor 1 juli in voor een sociale huurwoning

Binnenkort worden sociale huurwoningen in de gemeente Soest vooral  toegewezen op basis van inschrijftijd. Nu is dat alleen nog op basis van loting. Als inwoner van Soest of Soesterberg krijg je 3 jaar extra inschrijftijd mee. Voorwaarde is wel dat je je voor 1 juli inschrijft bij Woningnet. De gemeente wil hiermee een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen. En ook een gelijke kans voor woningzoekenden uit de gemeente Soest ten opzichte van woningzoekenden uit de regio.

Toewijzing sociale huurwoningen wijzigt

Op 4 maart heeft de gemeenteraad van Soest een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin wordt de toewijzing van sociale huurwoningen geregeld. Een aantal regels wordt anders. Zo is de leeftijdsgrens voor een seniorenwoning bijvoorbeeld opgehoogd naar 65 jaar en geldt er een bezettingsnorm van minimaal 2 persoenen voor woningen vanaf 4 kamers. De belangrijkste wijziging is een andere manier van toewijzen.

Wethouder Nermina Kundić: “Jarenlang werden alle sociale huurwoningen in Soest en Soesterberg toegewezen via loting. Vanaf dit voorjaar wordt nog maar 20% van de woningen verloot. De rest wordt toegewezen op basis van inschrijftijd. Ik ben blij dat inwoners in onze gemeente die lang op een huurwoning wachten nu eerder aan een woning kunnen komen.” De nieuwe verordening ligt nu 6 weken ter inzage en treedt eind april in werking.

Schijf je voor 1 juli 2021 in bij Woningnet

Met deze nieuwe regeling is het belangrijk om je op tijd in te schrijven als woningzoekende bij Woningnet. Dan begin je al zo vroeg mogelijk met het opbouwen van inschrijftijd. Inwoners van de gemeente Soest die voor 1 juli 2021 ingeschreven staan bij Woningnet krijgen een bonus van drie jaar inschrijftijd. Deze bonus geldt alleen voor sociale huurwoningen in Soest. Schrijf je dus voor 1 juli 2021 in via de website: www.woningnet.nl. Soest valt onder de regio Eemvallei.

Naar overzicht