Snoeiwerkzaamheden

We willen zuinig zijn op de vele bomen in onze gemeente. Goed onderhoud zorgt voor sterke en veilige bomen. Na een inspectie van de bomen binnen de bebouwde kom worden de bomen die het nodig hebben op dit moment weer gesnoeid. 

De werkzaamheden in Soest-Zuid zijn bijna afgerond. Daarom gaat de aannemer nu verder naar Soestduinen en Soesterberg. Ook de algemene begraafplaats Soesterberg nemen ze mee in de werkzaamheden. 

Werkzaamheden

Voordat groenaannemer Vaarkamp start met snoeien kijken we naar de aanwezige flora en fauna. Als het nodig is nemen we maatregelen om deze te beschermen.

De medewerkers die snoeien zijn opgeleid tot ETW’er (European Tree Worker) en dus specialisten in boomverzorging. Zij voeren het werk met veel zorg uit. Wel kan het zijn dat er tijdelijk overlast is door het snoeien.

Voordat de werkzaamheden beginnen wordt u geïnformeerd met een aankondiging op toegangswegen met een geel bord: Let op! Vooraankondiging snoeiwerkzaamheden.

Heeft u vragen? Bel dan tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035- 609 34 11