Soest kiest architect voor ontwerp nieuwe sporthal

Sinds de gemeenteraad van Soest zich op 21 november 2019 uitsprak voor een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh, is een start gemaakt met de nieuwe fase van ontwerp en voorbereiding. Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen is het gelukt om onder toeziend oog van vertegenwoordigers uit de sport en omwonenden een keuze te maken uit de 5 architecten die zich presenteerden met hun voorstel. Architect AG NOVA uit Amersfoort kwam als winnaar uit de bus. Met name de inpassing in de omgeving, het verduurzamen van zowel de bestaande als de nieuwe sporthal en een aantrekkelijke gevel gaven de doorslag. De komende maanden werken zij met de gemeente en inbreng vanuit de sport, omwonenden en andere belanghebbenden aan een definitief ontwerp. 

Architect AG NOVA ontwerpt nieuwe sporthal

Voor de keuze van de architect voor de nieuwe sporthal is een zorgvuldige aanbestedingsprocedure gevolgd. Na een eerste selectie naar 8 overgebleven architecten heeft er een loting plaatsgevonden, waarna 5 architecten hun voorstel hebben ingediend. Een gunningscommissie heeft de vijf plannen beoordeeld op kwaliteit (70%) en prijs (30%) en op 13 mei 2020 zijn de plannen gepresenteerd. Hierbij waren ook vertegenwoordigers uit de sport en omwonenden aanwezig. De voorkeur ging unaniem uit naar architect AG NOVA uit Amersfoort. 

Hun plan werd met name hoog gewaardeerd om de inpassing in de omgeving en de innovatieve oplossingen voor duurzaamheid. Zo wordt ook de huidige sporthal in de verduurzamingsmaatregelen meegenomen en de buitenzijde van de huidige sporthal meer in lijn gebracht met de nieuwe sporthal. De uitstraling van de gevel met gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en korven gevuld met steen en ingezaaid met kruiden, werd zeker door de aanwezige omwonenden zeer gewaardeerd. Het ziet er fraai uit en het is ook nog eens minder gevoelig voor vervuiling. 

Wethouder Dijkhuizen: “Fantastisch dat zo unaniem tot de keuze voor een architect is gekomen. En dat de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de sport en omwonenden ook voorkeur hadden voor deze architect, is voor mij ook een belangrijk pluspunt. Op basis van de eerste impressies heb ik hoge verwachtingen. Ik ben erg benieuwd hoe het definitief ontwerp met de inbreng van belanghebbenden eruit gaat zien.”
 

Participatie tijdens het ontwerpproces

De architect en het gemeentelijk projectteam kunnen nu concreet aan de slag met het ontwerp en voorbereiding voor de start van de bouw die is gepland in de eerste maanden van 2021. Bij het voorlopig ontwerp (juni 2020) en het definitief ontwerp (juli 2020) worden de Sportfederatie, de sportverenigingen en de omwonenden nauw betrokken. 

Planning

Ontwerp en voorbereiding van de bouw van de nieuwe sporthal vindt plaats in de periode tot januari 2021. De start van de bouw is in maart 2021 voorzien en het in gebruik nemen van de nieuwe sporthal in het voorjaar van 2022.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe sporthal is te vinden op de projectpagina.
 

Naar overzicht