Soest koopt grond van Amersfoort voor aanleg natuurgebied Melksteeg

Gemeente Soest heeft grond van gemeente Amersfoort gekocht om natuurgebied Melksteeg in te richten. Het natuurgebied ligt aan de A.P. Hilhorstweg en heeft een gezamenlijke oppervlakte van 18 hectare.

Nieuw en openbaar natuurgebied

De gemeente Soest neemt naast de eigendom van de gronden ook de verantwoordelijkheid voor het langjarige en hoogwaardige natuurbeheer over van de gemeente Amersfoort. Met de aankoop van de percelen krijgt de gemeente Soest een nieuw, voor haar inwoners toegankelijk, natuurgebied.

De gemeente Soest heeft ervaring met het beheer van eigen natuurgebieden en staat garant voor het langjarige hoogwaardig natuurbeheer

Ecologische verbinding

Rijkswaterstaat, de gemeente Amersfoort en de gemeente Soest hebben in het kader van een bos- en natuurcompensatieproject de afgelopen jaren samengewerkt. Uitkomst daarvan is de ontwikkeling en realisatie van een natuurgebied/ecologische verbindingszone. Het natuurgebied gaat de verbindende schakel vormen tussen het natuurnetwerk van de Utrechtse Heuvelrug en de natuurzone langs de Eem en Landgoed Coelhorst. De inrichting van de percelen vindt plaats in opdracht van de gemeente Amersfoort met een openbaar wandelpad.

Behoud en versterking van natuur en landschap Soest

De gemeente Soest streeft naar behoud en versterking van natuur en landschap binnen haar gemeentegrenzen. Daarom heeft de gemeente Soest het Landschap-en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 opgesteld. In dit plan staat ook het realiseren van het natuurgebied.