Subsidie om samen de straat te verduurzamen

Gemeente Soest helpt inwoners bij de overstap naar duurzame energie met het Energiefonds Samen. Er is tot en met 2021 50.000 euro beschikbaar in het fonds. Dat bedrag is bedoeld voor inwoners die hun buren zover krijgen om energie te besparen of de overstap te maken naar zelf zonne- energie opwekken. 

Overtuig je buren en krijg 150 euro 

Mensen die energie willen besparen of nadenken over zonnepanelen, kunnen budget aanvragen als ze hun buren meenemen in hun proces. Het gaat om de kosten die iemand maakt voor het bij elkaar brengen van buren, het inwinnen van informatie en advies en bijvoorbeeld het opstellen van een overzicht van de kosten en baten. Voor elk huis dat meedoet krijgt de aanvrager 150 euro. De maatregelen zelf vallen niet onder de subsidie. Daar bestaan andere subsidies en leningen voor. 

Waarom deze subsidie?

Wethouder Kundić: “Met deze subsidie moedigen we iedereen aan om samen te zorgen voor minder energieverbruik of meer duurzame energie. Samen bereik je meer dan alleen. Meer besparende maatregelen en meer zonne-energie. En het kost minder, omdat je samen inkoopt.”

Het aanvragen van de subsidie

Op de pagina Subsidie Energiefonds Samen staat hoe de subsidie precies werkt. Op de pagina kan iedereen direct een online aanvraag indienen. Om de subsidie te ontvangen moet je echt maatregelen nemen. Daarvoor moet je een verslag van het project en de factuur van de maatregelen opsturen. 

Aan de slag met nieuwe energie. We gebruiken minder en wat we nog gebruiken wekken we duurzaam op. Haalbaar, betaalbaar en van ons allemaal.

Naar overzicht