Thematische herinrichting rotondes

In onze ontsluitingswegen in Soest liggen verschillende rotondes. Twee van deze rotondes zijn momenteel geen visitekaartje voor Soest. Deels komt dit door de inrichting en plantkeuze, deels komt dit door de verouderde beplanting. Het gaat om de rotondes Dalweg-Beukenlaan en Koningsweg-Dorresteinweg. Dit jaar richten we de middencirkels van beide rotondes thematisch opnieuw in.

Uitvoering

Door middel van een prijsvraag heeft de gemeente afgelopen juni meerdere regionale hoveniers gevraagd een ontwerp te maken. Bouw Bulderweg uit Nijkerk leverde hiervoor de beste ontwerpen en heeft de opdracht gekregen. Zij zullen de rotondes opnieuw gaan inrichten en voor de komende drie jaar onderhouden.

Thematische inrichting

De rotondes worden door middel van onder andere kunst, inrichting en beplanting ingericht volgens een thema. Elke rotonde krijgt op deze manier zijn eigen identiteit. De rotonde Koningsweg-Dorresteinweg ligt in het nieuwe lint met als thema ‘De agrarische cultuurhistorie van Soest’. De rotonde Dalweg-Beukenlaan verwijst met de rood-wit-blauwe kleuren naar de Nederlandse vlag.

Wethouder Aukje Treep: “Elke rotonde zien we als kans tot vergroening in de openbare ruimte. We richten rotondes dan ook zoveel mogelijk groen in en geven ze bovendien een bijzonder Soester tintje. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de verkeersveiligheid.”

Start werkzaamheden

In week 50 start Bouw Bulderweg met de uitvoering. Ze proberen in één week bij beide rotondes de beplanting eruit te halen en plantklaar te maken. Aansluitend zullen zij de beplanting aanbrengen.

Naar overzicht