Tijdelijke opvang AMV-ers in voormalige marechaussee kazerne

Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van vijftig Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers) in de voormalige marechausseekazerne op het landgoed van Paleis Soestdijk voor de duur van een jaar.

Gemeente Baarn en het COA hebben de gemaakte afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het COA heeft met de eigenaar van de locatie, Meyer Bergman Erfgoed Groep, een huurovereenkomst gesloten.  Het college neemt een besluit over de benodigde tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebruik van het terrein als opvanglocatie na de informatieavond.

Inloopbijeenkomst

Samen met het COA organiseert gemeente Baarn twee informatiebijeenkomsten op woensdag 29 juni aanstaande. Eerst is er een informatiebijeenkomst voor tijdelijke huurders van de voormalige marechausseekazerne. Daarna vindt de inloopbijeenkomst voor belangstellenden uit Baarn en Soest plaats tussen 19.30 en 21.00 uur in De Speeldoos. Het COA, Vluchtelingenwerk en de politie zijn hierbij aanwezig om informatie te geven en om vragen te beantwoorden.

Aanmelden

Bent u een inwoner van Gemeente Baarn of Soest en wilt u de inloopavond bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via:  communicatie@baarn.nl.