Twee Soester locaties op provincielijst meest kansrijke plekken voor windenergie

De provincie Utrecht heeft het afgelopen half jaar 99 mogelijke plekken voor windmolens onderzocht. Gedeputeerde Staten heeft besloten dat 27 van die plekken het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Die conclusie trekt de provincie na uitgebreid milieutechnisch onderzoek en een inwonerraadpleging. Twee van de 27 gebieden liggen in de gemeente Soest: een gebied langs de A28 en een gebied langs het spoor ter hoogte van de Vlasakkers. 

Kansrijke plekken in Soest al bekend

De twee plekken in Soest heeft de gemeenteraad in 2021 als zoekgebied opgenomen in het zogeheten Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking.

Het uitnodigingskader beschrijft waar Soest grootschalig duurzame elektriciteit mogelijk wil maken. De A28 en de Vlasakkers zijn onderdeel van het regionale project OER A28 Amersfoort-Utrecht. De resultaten van het onderzoek van de provincie ondersteunen de geschiktheid van deze plekken. Voor OER A28 Amersfoort-Utrecht lopen op dit moment nog verdiepende onderzoeken. De resultaten hiervan verwachten we rond april 2024.

Rijkswaterstaat zal als projectleider voor de zomer aan ons vragen hoe we als Soest betrokken willen blijven bij dit project. Dit hangt mede af van de onderzoeksresultaten. 

Derde plek nog in onderzoek

Het besluit van de provincie wijst geen nieuwe plekken als kansrijk aan voor de gemeente Soest. Wel staat er in ons uitnodigingskader nog een derde zoekgebied; ten westen van industrieterrein de Isselt. Dit gebied is meegenomen in de planMER als autonome ontwikkeling, omdat Amersfoort bezig is met een vergunningstraject voor twee windturbines op de Isselt. Zoals in het uitnodigingskader staat, onderzoeken wij of er op Soester grond ook twee turbines kunnen komen als Amersfoort de vergunning verleent. 

Nu nog te weinig windenergie in de provincie Utrecht

In 2022 stelde de provincie een tussenbalans op. Zo konden ze zien of we op koers lagen om de doelstelling te halen voor de opwek van duurzame elektriciteit in 2030. Dit doel is gesteld op 2,4 TWh binnen de hele provincie. Regio Amersfoort beloofde 0,5 TWh daarvan op te gaan wekken.

Vorig jaar concludeerde de provincie uit de tussenbalans dat zon op dak een positieve groei laat zien, maar dat de ontwikkeling van zon op land en vooral wind op land achterblijft. Dit betekent dat de haalbaarheid van het gezamenlijke doel voor 2030 onder druk staat. Ook de leveringszekerheid van elektriciteit staat door het gebrek aan windenergie onder druk. Daarom besloot de provincie te onderzoeken waar extra windenergie gerealiseerd kan worden.

Om een goede keuze te maken doorliep de provincie Utrecht afgelopen half jaar een planMER (plan milieueffectrapportage) onderzoek en een participatieproces (bestaande uit een inwonersraadpleging en een burgerforum).