Updates noodopvang Kamp van Zeist

De tijdelijke noodopvang Kamp van Zeist is sinds eind april 2022 geopend. Hier leest u de laatste ontwikkelingen.

25 oktober

Het COA heeft ons laten weten dat de bouw van het azc op het terrein van Kamp van Zeist uitloopt. De vertraging ontstaat door schaarste van diverse noodzakelijke bouwmaterialen en de daaruit ontstane lange levertijden. De noodopvang blijft open tot het azc in gebruik wordt genomen. Naar verwachting is dat april/mei 2023.

Kinderen en onderwijs

Er wonen nu 59 kinderen onder de 18 jaar in de noodopvang. Voor de zomer zijn de peuters op de voorschoolse educatie gestart. De kinderen tussen de 12 en 17,5 jaar gaan naar de internationale schakelklas. 

Op 12 september is de eerste groep van 15 kinderen van 6 tot en met 11 jaar gestart op de basisschool. Totdat het schoolgebouw op de locatie Kamp van Zeist klaar is, gaan de kinderen naar school in Bilthoven, in het gebouw van de voormalige Aeres mavo. Een tweede groep met kinderen van 4 en 5 jaar en oudere basisschoolkinderen die vanaf augustus in de noodopvang zijn komen wonen, start zo snel mogelijk. Hierin zijn we afhankelijk van werving van personeel door Wereldkidz. Tot die tijd organiseren we een divers programma voor deze kinderen, zodat ze alvast wennen aan de Nederlandse taal en cultuur en zich in de breedte ontwikkelen in sport, spel, taal, muziek en dansen. 

Momenteel telt de noodopvang ongeveer 200 personen. De meeste bewoners komen uit Syrië, Eritrea, Somalië, Jemen en Irak. Daarnaast komt nog een aantal uit Iran, Ethiopië, Turkije of is staatloos.

De gemeente Zeist heeft, in nauwe afstemming met Soest, aangegeven mee te willen werken aan een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders op het terrein van Kamp van Zeist. 

COA heeft de gemeente Zeist laten weten dat vanaf maandag 5 september units op locatie Kamp van Zeist arriveren. Het gaat om units van een voormalig gebouw van het Philips Innovation Center Eindhoven. De in totaal 336 units worden de komende maand vanuit Best naar Zeist getransporteerd. Daar verbouwt het COA de units tot een nieuwe opvanglocatie: een azc voor 400 vluchtelingen voor de periode van maximaal vijf jaar. 

Op 30 augustus heeft de gemeente Zeist aan het COA een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocatie op de locatie Kampweg 120 in Zeist. Na het vertrek van de laatste tiny houses op het terrein in juli is het COA begonnen met grondwerkzaamheden. 

Volgens de planning van het COA wordt de opvanglocatie in december 2022 opgeleverd. Deze noodopvang sluit zodra het azc klaar is.

Op 28 juni vond het derde omwonendenoverleg plaats. Het COA blikte terug op de afgelopen weken. Bewoners zijn aardig thuisgeraakt in hun nieuwe woonomgeving en nemen actief deel aan verschillende soorten activiteiten, zoals taallessen en sport en spel. Het COA liet ook weten dat de bouw van het asielzoekerscentrum op de locatie Kamp van Zeist vertraagd is en dat de opening vermoedelijk in de loop van december zal zijn. Lees op de pagina het omwonendenoverleg wat er verder is besproken.

Aanpassingen verkeersborden en markering

Vanuit het omwonendenoverleg is verkeersveiligheid rondom Kamp van Zeist als aandachtspunt genoemd. Gemeente Zeist gaat nu een aantal aanpassingen doen om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken bij de hoek Richelleweg en Kampweg.

Er komen haaientanden en extra scheidingsstrepen op het asfalt en er komen borden om het verkeer te wijzen op:

 • de maximale snelheid die er geldt,
 • einde voorrangsweg en
 • overstekende fietsers. 

Wegwerkzaamheden fietspad Soesterberg - Zeist

Het fietspad tussen Soesterberg en Zeist krijgt een opknapbeurt. Het pad was toe aan (regulier) onderhoud. Het beginstuk wordt voorzien van bestrating en de gaten in het pad worden hersteld met hetzelfde materiaal dat er nu ligt. Zo kunnen naast de huidige gebruikers, ook de bewoners van de opvang op het terrein van Kamp van Zeist, gemakkelijk en veilig het centrum van Zeist bereiken met de fiets.

Oproep enthousiast begroet, nog wat extra hulp en spullen welkom

Er zijn al veel spullen langsgebracht bij de noodopvang, waar de bewoners erg blij mee zijn. Van veel speelgoed is er nu genoeg. Hieronder staat een lijst met spullen waar nog wel behoefte aan is. Ook vrijwilligers zijn nog van harte welkom.

 • Fietsen voor volwassenen en schoolgaande kinderen
 • Voetballen en basketballen
 • Palen met manden (basket/korf), goaltjes en pionnen
 • Waterschelpen
 • Parasols met voet

Alle overige spullen en overig speelgoed zijn ruimschoot aanwezig.

Spullen kunt u 7 dagen per week tussen 9.00 en 18.00 uur afleveren bij de COA-receptie van de noodopvang, Kampweg 120 in Zeist. 

Vrijwilligers

 • die (samen met inwoners) klein fietsonderhoud en fietsreparaties willen doen
 • die fiets(verkeer)les willen geven 
 • die op basisniveau met bewoners taal willen oefenen 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met gemeente Zeist zeist@zeist.nl

Terugblik omwonendenoverleg 17 mei

Het omwonendenoverleg is door het COA opgestart tijdens de noodopvang op Kamp van Zeist van 2015 tot 2017. Dit werkte toen erg goed, er werden ervaringen en informatie uitgewisseld tussen omwonenden, het COA en beide gemeenten. Toen het COA de huidige noodopvang eind april opende, is het omwonendenoverleg weer opgestart. Daarvoor is dezelfde groep omwonenden uitgenodigd.

Inmiddels heeft er 2 keer een omwonendenoverleg plaatsgevonden. De eerste was in de week voordat de noodopvang opende. Omwonenden hebben toen op de locatie een rondleiding van het COA gekregen en hun vragen en zorgen gedeeld. De burgemeesters van Zeist en Soest waren hier ook bij aanwezig.

Samenstelling omwonendenoverleg

In het omwonendenoverleg van 17 mei is gesproken over de samenstelling van de groep en is afgesproken dat er ruimte is voor een beperkt aantal extra omwonenden uit buurten die nog niet zijn vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld de bewoners van de nieuwbouwwijk Sterrenberg en de nieuwe appartementen aan de Kampweg, bij het Den Berghplein. Verder worden ook 1 of 2 vrijwilligers gevraagd deel te nemen aan het omwonendenoverleg.

Terugblik overleg 17 mei

In het overleg van 17 mei heeft het COA verteld over hoe het na een wat onrustig eerste week nu relatief rustig is in de noodopvang. De algemene indruk van omwonenden is ook dat het rustig is.

Op moment van overleg worden er 34 kinderen in de schoolgaande leeftijd opgevangen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt nog een plek gezocht. Het voortgezet onderwijs is zo goed als rond. Binnenkort worden er nog een aantal zaken op facilitair gebied geregeld, zoals een wifi-mast en er wordt gekeken naar de realisatie van een natuurspeeltuin.

Daarnaast heeft het COA de samenwerking gezocht met GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) die de bewoners voorziet van informatie met betrekking tot natuurrisico’s in Nederland zoals het gevaar van tekenbeten en open zwemwater. Ook wordt er onder andere aandacht besteed aan normen en waarden in Nederland en hoe bepaald gedrag in Nederland over kan komen en kan worden ervaren.

Fietsveiligheid is een aandachtspunt binnen het COA. De tiny house-bewoners verwijzen naar interessante gesprekken die zij hebben gevoerd met bewoners van de opvang en de positieve ervaring die zij hebben met de sport- en spelactiviteiten op het terrein van de tiny houses.

Vanuit omwonenden komt het verzoek om de lantaarnpaal bij de entree van de noodopvang weer werkend te krijgen. Dit verzoek is doorgezet naar de gemeente. Ook is gesproken over een verkeersbord op de Richelleweg om ervoor te zorgen dat men daar minder hard rijdt, richting de bocht voor Kamp van Zeist.

Eind juni vindt het volgende omwonendenoverleg plaats.

Aanpassing inloopspreekuren noodopvang

De inloopspreekuren die zijn ingesteld rond de komst van de noodopvang bij Kamp van Zeist in Soesterberg worden nauwelijks bezocht. Bij het informatiepunt op het Odijkplein kwamen bewoners vooral langs voor andere zaken dan de noodopvang. In de Linde is tot nu toe niemand op het spreekuur geweest.

Het informatiepunt op het Odijkplein is daarom per 15 mei opgeheven. Het spreekuur in De Linde blijft zoals afgesproken in ieder geval tot eind van deze maand open op maandag tussen 19.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Ook staan nog steeds op de eerste woensdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur medewerkers van beide gemeenten en de wijkagent bij de Plusmarkt in de Rademakerstraat in Soesterberg om vragen te beantwoorden.

We bekijken eind mei hoe we verder gaan met de inloopspreekuren.

Sport en spel les voor bewoners

In het weekend van 14 en 15 mei heeft een sportieve bewoner van de tiny houses die op het terrein Kamp van Zeist staan, een sport- en spel-les gegeven voor bewoners van de noodopvang. Terwijl de zon uitbundig scheen, werkte een flink aantal bewoners zich vol enthousiasme in het zweet. Er deden veel kinderen mee aan de HIT training die werd gegeven.

Er is veel contact tussen de bewoners van de tiny houses en van de noodopvang. Een bewoner van een tiny house vertelde dat ze met een bewoner van de noodopvang een fiets is gaan ophalen bij de Weggeefwinkel en  dat kinderen ook bij haar op het terrein komen spelen of langskomen om haar hond te aaien. 

Het huurcontract loopt 1 juli af voor de bewoners van de tiny houses. De helft van de groep is al verhuisd of heeft zicht op een andere plek of woonruimte. De gemeente Zeist denkt mee met de andere helft bij het zoeken naar een andere locatie.

Spullen en hulp gezocht voor bewoners van de noodopvang

Eind april is de noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist geopend. Inmiddels wonen er bijna 200 personen. Voor hen zijn we op korte termijn op zoek naar spullen en vrijwilligers.

Fietsen en kinderspeelgoed

 • Goed werkende fietsen (geen klusfietsen) 
 • Kinderspeelgoed: fietsen en stepjes (diverse maten) 
 • Kinderspeelgoed voor buiten: zandbak-/zwembadschelpen, zandbakspeelgoed, zwembadspeelgoed, ballen, peuterglijbaan, wipkippen etc.
 • Kinderspeelgoed voor binnen: teken- en kleurspullen, puzzels, baby en peuterspeelgoed (geen knuffels)  

Spullen kunt u 7 dagen per week tussen 9.00 en 18.00 uur afleveren bij de COA-receptie van de noodopvang, Kampweg 120 in Zeist. 

Vrijwilligers

 • die (samen met inwoners) klein fietsonderhoud en fietsreparaties willen doen (vanaf juni)
 • die fiets(verkeer)les willen geven 
 • die op basisniveau met bewoners taal willen oefenen 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met gemeente Zeist zeist@zeist.nl

Op dit moment verblijven er ongeveer 180 mensen in de noodopvang. Ongeveer de helft van deze groep zijn alleengaande mannen, die een verblijfsstatus hebben (ook wel statushouders genoemd). Zij wachten op een woonplek in een gemeente en zijn al aan het (voor)inburgeren. Hiervoor hebben ze inmiddels afspraken met Vluchtelingenwerk. De andere helft van de groep bestaat uit gezinnen die nog in de asielprocedure zitten.

De kinderen die in de noodopvang locatie Kamp van Zeist verblijven hebben recht op onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook in een tijdelijke situatie zoals in de noodopvang. Gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs en de onderwijshuisvesting voor deze kinderen. Daarom krijgen kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar een intake bij een taalschool in Amersfoort of Utrecht, waarna zij daar kunnen starten. Het gaat om ongeveer 18 kinderen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar in september is op het terrein een schoolgebouw gereed voor het basisonderwijs. Het schoolbestuur van Wereldkidz gaat het basisonderwijs vormgeven. We onderzoeken samen met Wereldkidz de mogelijkheden om eerder te starten met onderwijs voor de 15 kinderen in de basisschoolleeftijd die nu in de noodopvang verblijven.

Het COA heeft bij ons aangegeven dat er behoefte is aan fietsen zodat bewoners van de noodopvang zich makkelijker kunnen verplaatsen. Ook heeft het COA ons gevraagd kinderspeelgoed te verzamelen, zoals fietsen, steps, buitenspeelgoed, zandbakschelpen en waterspeelgoed. Samen met partijen uit de samenleving zijn we bezig om het een en ander in te zamelen. Ook de bewoners van de Tiny Houses hebben spullen langsgebracht. Verder geven we in de aankomende weken vorm aan dagactiviteiten op en buiten het terrein, zoals sport en spel voor de kinderen en volwassenen.

De ontvangst van nieuwe mensen in de noodopvang gaat nog dagelijks door, zo zijn er sinds dinsdag nog gezinnen bijgekomen. Sinds dinsdag zijn er in totaal nog 37 mensen ontvangen.

De activiteiten op het terrein nemen toe. Zo is er bezoek geweest van Vluchtelingenwerk en GGD zuigelingenzorg. Een aantal statushouders gaat naar Utrecht voor les.

Het brandalarm is overdag helaas nog een aantal keer ingedrukt. COA onderzoekt maatregelen om dit te voorkomen die echter niet ten koste gaan van de veiligheid. De nachten zijn rustiger.

Contact met direct omwonenden, zoals de bewoners van de tiny houses, is frequent en goed. Zo hebben zij onder andere speelgoed aangeboden. Er is vanuit de bewoners behoefte aan fietsen en kinderspeelgoed. Vanuit de gemeente is contact gelegd met verschillende organisaties om dit zo snel mogelijk te regelen.

Donderdag 28 april arriveerden de eerste 90 vluchtelingen in de noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist. De eerste groep bestond uit alleengaande mannen met een verblijfsvergunning uit het Casino Utrecht. Per dag arriveren er nieuwe mensen waaronder gezinnen. In totaal worden er op dit moment 150 mensen opgevangen, waaronder 15 kinderen. 

Veel mensen zijn dankbaar voor de opvang en arriveren in alle rust op hun nieuwe plek. Een aantal mensen moet erg wennen aan de nieuwe locatie. Er is helaas weinig privacy en dat geeft bij een kleine groep wat onrust. Zo is een aantal keer het brandalarm ingedrukt en hebben drie mannen besloten de eerste nacht niet binnen te willen slapen. Bij 2 incidenten is politie ingezet, dat ging om een scheldpartij en iemand die dreigde met brandstichting. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de komende dagen nog aan de slag om enkele technische verbeteringen aan te brengen. Het gaat om zaken die te maken hebben met verlichting, verwarming, privacy en sanitair. Daarnaast gaan onder andere de taal en inburgeringslessen van start, kunnen medische afspraken worden gemaakt en is er individueel aandacht voor de zorgen van de bewoners. 

Voor veel bewoners was het Eid Al Fitr en ook daar is op het terrein gezamenlijk bij stil gestaan. De komende dagen komen er per dag nog kleine groepen aan in Kamp van Zeist. Het aantal wisselt per dag omdat er ook weer mensen vertrekken naar andere opvangplekken. De verwachting is dat aan het einde van deze week 180 mensen worden opgevangen op het terrein.

Vanuit COA is er frequent contact met de bewoners van de tiny houses. De betrokkenheid van beide kanten wordt als prettig ervaren. 

Er staat een informatiepost op het parkeerterrein van het Odijkplein in Soesterberg.