Updates noodopvang Kamp van Zeist

De tijdelijke noodopvang Kamp van Zeist is donderdag 28 april geopend. Hier leest u de laatste ontwikkelingen.

17 mei

Aanpassing inloopspreekuren noodopvang

De inloopspreekuren die zijn ingesteld rond de komst van de noodopvang bij Kamp van Zeist in Soesterberg worden nauwelijks bezocht. Bij het informatiepunt op het Odijkplein kwamen bewoners vooral langs voor andere zaken dan de noodopvang. In de Linde is tot nu toe niemand op het spreekuur geweest.

Het informatiepunt op het Odijkplein is daarom per 15 mei opgeheven. Het spreekuur in De Linde blijft zoals afgesproken in ieder geval tot eind van deze maand open op maandag tussen 19.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Ook staan nog steeds op de eerste woensdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur medewerkers van beide gemeenten en de wijkagent bij de Plusmarkt in de Rademakerstraat in Soesterberg om vragen te beantwoorden.

We bekijken eind mei hoe we verder gaan met de inloopspreekuren.

16 mei

Sport en spel les voor bewoners

In het weekend van 14 en 15 mei heeft een sportieve bewoner van de tiny houses die op het terrein Kamp van Zeist staan, een sport- en spel-les gegeven voor bewoners van de noodopvang. Terwijl de zon uitbundig scheen, werkte een flink aantal bewoners zich vol enthousiasme in het zweet. Er deden veel kinderen mee aan de HIT training die werd gegeven.

Er is veel contact tussen de bewoners van de tiny houses en van de noodopvang. Een bewoner van een tiny house vertelde dat ze met een bewoner van de noodopvang een fiets is gaan ophalen bij de Weggeefwinkel en  dat kinderen ook bij haar op het terrein komen spelen of langskomen om haar hond te aaien. 

Het huurcontract loopt 1 juli af voor de bewoners van de tiny houses. De helft van de groep is al verhuisd of heeft zicht op een andere plek of woonruimte. De gemeente Zeist denkt mee met de andere helft bij het zoeken naar een andere locatie.

16 mei

Spullen en hulp gezocht voor bewoners van de noodopvang

Eind april is de noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist geopend. Inmiddels wonen er bijna 200 personen. Voor hen zijn we op korte termijn op zoek naar spullen en vrijwilligers.

Fietsen en kinderspeelgoed

  • Goed werkende fietsen (geen klusfietsen) 
  • Kinderspeelgoed: fietsen en stepjes (diverse maten) 
  • Kinderspeelgoed voor buiten: zandbak-/zwembadschelpen, zandbakspeelgoed, zwembadspeelgoed, ballen, peuterglijbaan, wipkippen etc.
  • Kinderspeelgoed voor binnen: teken- en kleurspullen, puzzels, baby en peuterspeelgoed (geen knuffels)  

Spullen kunt u 7 dagen per week tussen 9.00 en 18.00 uur afleveren bij de COA-receptie van de noodopvang, Kampweg 120 in Zeist. 

Vrijwilligers

  • die (samen met inwoners) klein fietsonderhoud en fietsreparaties willen doen (vanaf juni)
  • die fiets(verkeer)les willen geven 
  • die op basisniveau met bewoners taal willen oefenen 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met gemeente Zeist zeist@zeist.nl

11 mei

Op dit moment verblijven er ongeveer 180 mensen in de noodopvang. Ongeveer de helft van deze groep zijn alleengaande mannen, die een verblijfsstatus hebben (ook wel statushouders genoemd). Zij wachten op een woonplek in een gemeente en zijn al aan het (voor)inburgeren. Hiervoor hebben ze inmiddels afspraken met Vluchtelingenwerk. De andere helft van de groep bestaat uit gezinnen die nog in de asielprocedure zitten.

De kinderen die in de noodopvang locatie Kamp van Zeist verblijven hebben recht op onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook in een tijdelijke situatie zoals in de noodopvang. Gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs en de onderwijshuisvesting voor deze kinderen. Daarom krijgen kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar een intake bij een taalschool in Amersfoort of Utrecht, waarna zij daar kunnen starten. Het gaat om ongeveer 18 kinderen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar in september is op het terrein een schoolgebouw gereed voor het basisonderwijs. Het schoolbestuur van Wereldkidz gaat het basisonderwijs vormgeven. We onderzoeken samen met Wereldkidz de mogelijkheden om eerder te starten met onderwijs voor de 15 kinderen in de basisschoolleeftijd die nu in de noodopvang verblijven.

Het COA heeft bij ons aangegeven dat er behoefte is aan fietsen zodat bewoners van de noodopvang zich makkelijker kunnen verplaatsen. Ook heeft het COA ons gevraagd kinderspeelgoed te verzamelen, zoals fietsen, steps, buitenspeelgoed, zandbakschelpen en waterspeelgoed. Samen met partijen uit de samenleving zijn we bezig om het een en ander in te zamelen. Ook de bewoners van de Tiny Houses hebben spullen langsgebracht. Verder geven we in de aankomende weken vorm aan dagactiviteiten op en buiten het terrein, zoals sport en spel voor de kinderen en volwassenen.

De ontvangst van nieuwe mensen in de noodopvang gaat nog dagelijks door, zo zijn er sinds dinsdag nog gezinnen bijgekomen. Sinds dinsdag zijn er in totaal nog 37 mensen ontvangen.

De activiteiten op het terrein nemen toe. Zo is er bezoek geweest van Vluchtelingenwerk en GGD zuigelingenzorg. Een aantal statushouders gaat naar Utrecht voor les.

Het brandalarm is overdag helaas nog een aantal keer ingedrukt. COA onderzoekt maatregelen om dit te voorkomen die echter niet ten koste gaan van de veiligheid. De nachten zijn rustiger.

Contact met direct omwonenden, zoals de bewoners van de tiny houses, is frequent en goed. Zo hebben zij onder andere speelgoed aangeboden. Er is vanuit de bewoners behoefte aan fietsen en kinderspeelgoed. Vanuit de gemeente is contact gelegd met verschillende organisaties om dit zo snel mogelijk te regelen.

Donderdag 28 april arriveerden de eerste 90 vluchtelingen in de noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist. De eerste groep bestond uit alleengaande mannen met een verblijfsvergunning uit het Casino Utrecht. Per dag arriveren er nieuwe mensen waaronder gezinnen. In totaal worden er op dit moment 150 mensen opgevangen, waaronder 15 kinderen. 

Veel mensen zijn dankbaar voor de opvang en arriveren in alle rust op hun nieuwe plek. Een aantal mensen moet erg wennen aan de nieuwe locatie. Er is helaas weinig privacy en dat geeft bij een kleine groep wat onrust. Zo is een aantal keer het brandalarm ingedrukt en hebben drie mannen besloten de eerste nacht niet binnen te willen slapen. Bij 2 incidenten is politie ingezet, dat ging om een scheldpartij en iemand die dreigde met brandstichting. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de komende dagen nog aan de slag om enkele technische verbeteringen aan te brengen. Het gaat om zaken die te maken hebben met verlichting, verwarming, privacy en sanitair. Daarnaast gaan onder andere de taal en inburgeringslessen van start, kunnen medische afspraken worden gemaakt en is er individueel aandacht voor de zorgen van de bewoners. 

Voor veel bewoners was het Eid Al Fitr en ook daar is op het terrein gezamenlijk bij stil gestaan. De komende dagen komen er per dag nog kleine groepen aan in Kamp van Zeist. Het aantal wisselt per dag omdat er ook weer mensen vertrekken naar andere opvangplekken. De verwachting is dat aan het einde van deze week 180 mensen worden opgevangen op het terrein.

Vanuit COA is er frequent contact met de bewoners van de tiny houses. De betrokkenheid van beide kanten wordt als prettig ervaren. 

Er staat een informatiepost op het parkeerterrein van het Odijkplein in Soesterberg.