Verbetering verkeersveiligheid Rademakerstraat

De gemeente Soest verbetert de verkeersveiligheid op de Rademakerstraat in Soesterberg. Bewoners hebben suggesties meegegeven, die de komende maanden worden uitgevoerd.

Concrete verbeteringen

Wethouder Nermina Kundić: “Een aantal jaar geleden is de Rademakerstraat opnieuw ingericht. De wensen van bewoners waren hierbij leidend. We zijn nu een tijd verder en het blijkt dat de straat nog wat verbeteringen kan gebruiken. We hebben, na meldingen en vragen van inwoners, de verkeersveiligheid nog eens goed onder de loep genomen. En ik ben blij dat we nu concreet aan de slag gaan om de straat te verbeteren”.

Pilot duidelijke belijning fietspad

Langs een deel van het fietspad in de Rademakerstraat heeft de gemeente vanochtend geribbelde belijning aangebracht. Dit is een pilot die zorgt voor een herkenbare scheiding tussen het fietspad en het trottoir. Omdat de belijning geribbeld en daarmee fysiek goed voelbaar is, wordt hiermee ook rekening gehouden met mensen die een visuele beperking hebben. De pilot duurt drie maanden. Daarna besluit de gemeente of deze belijning definitief wordt toegepast.

Veiliger oversteken

De twee zebrapaden bij de Van der Griendlaan en Professor Lorentzlaan worden meer zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt door borden boven de weg te hangen, met verlichting die op het zebrapad schijnt. Voetgangers zijn hierdoor beter zichtbaar als ze oversteken.

Fietsoversteekplaatsen beter zichtbaar

Ook verbetert de gemeente de zichtbaarheid bij oversteken van het fietspad. Er wordt onderbroken witte markering aangebracht bij de aansluitingen met de Kampweg en de Professor Lorentzlaan. Automobilisten zien hierdoor de fietsoversteekplaatsen beter. Bovendien komt hiermee meer uniformiteit langs de Rademakerstraat. De voorrangssituatie van de kruispunten blijft verder ongewijzigd.

Deze en nog een aantal kleinere maatregelen voert de gemeente uit in het voorjaar van 2020.

Naar overzicht