Verkennend onderzoek leefbaarheid en veiligheid in wijk de Eng

De gemeente Soest heeft het afgelopen jaar een verkennend onderzoek laten doen naar verschillende vormen van veiligheid en leefbaarheid in de wijk De Eng in de laatste vijf jaar naar aanleiding van verschillende signalen rondom veiligheid. Voor deze verkenning zijn verschillende professionals geïnterviewd die iets konden vertellen over de wijk. Partijen als buurtbemiddeling, politie, sociaal team en woningcorporaties hebben bijgedragen aan het onderzoek. Daarnaast is er open-brononderzoek gedaan en zijn verschillende cijfers en monitors op het gebied van veiligheid en leefbaarheid geanalyseerd.

Aanvullend onderzoek

Er zijn signalen van onveiligheid naar voren gekomen die zich de afgelopen jaren hebben afgespeeld in deze wijk. Voor de gemeente is het belangrijk dat deze signalen concreet worden gemaakt. Daarom wordt er de komende tijd aanvullend onderzoek gedaan. Mensen uit de wijk, buurtcentra, (sport)verenigingen, etc. zullen gevraagd worden om iets te vertellen over hun buurt. Indien uit dit kwalitatieve onderzoek blijkt dat het nodig is zal de gemeente maatregelen treffen ter verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. 

Voor deze onderzoeken werkt de gemeente samen met onderzoeksbureau ‘Nuance door Training en Advies’. Een bureau dat o.a. gespecialiseerd is in kwalitatieve onderzoeken naar sociale problematiek. Inwoners van de wijk de Eng kunnen vanaf komende zomer voor dit onderzoek benaderd worden.  

De gemeente blijft werken aan verbetering in de wijk. Dit kan alleen met behulp van inwoners, woningcorporaties, buurtbemiddeling en politie.