Verkiezing van het Europees Parlement

De komende verkiezing stemt u voor de leden van het Europees Parlement. Alle kiesgerechtigden van de gemeente Soest kunnen op 23 mei hun stem uitbrengen.

Stempassen

In de eerste week van mei zijn alle stempassen verspreid. Met uw stempas mag u stemmen in elk stembureau binnen de gemeente Soest. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Neem uw identiteitsbewijs mee!

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.

Bij de verkiezingen mag u uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 24 mei 2014” of elke latere datum.

Stempas niet ontvangen of verloren

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas verloren? Dan kunt u persoonlijk en op vertoon van uw identiteitsbewijs een vervangende stempas aanvragen.

Stemmen in een andere gemeente

Bent u niet in de gelegenheid is om op 23 mei zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u een speciale kiezespas aanvragen.

Stemmen bij volmacht

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Meer informatie

Naar overzicht