Vijf nieuwe ontmoetingsplekken (Kjoeps) voor jongeren

Jongeren in Soest en Soesterberg geven aan dat ze behoefte hebben aan een overdekte plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. We vinden het belangrijk dat jongeren zo’n eigen plek hebben om elkaar te ontmoeten. Het past bij hun leeftijd. Afspreken, en met elkaar praten op een plek waar je ouders je niet op je lip zitten. Daarom creëren we vijf van deze ontmoetingsplekken voor jongeren door het plaatsen van zogenaamde ‘Kjoeps’.

Zo’n Kjoep heeft een dak, één of twee wanden en afhankelijk van de inrichting bankjes en/of een kleine tafel. De Kjoeps reduceren geluid en zijn eventueel ook verplaatsbaar. Met de jongeren die de Kjoeps gebruiken, maken we afspraken over het netjes houden van de plek en het rekening houden met eventuele buren. Het plan is om er in Soesterberg twee en in Soest drie te plaatsen. 

Geschikte plekken vinden voor de Kjoeps

We zoeken samen met jongeren en andere inwoners naar concrete en geschikte plekken om de Kjoeps te plaatsen. Belangrijk uitgangspunt van het college is om inwoners en organisaties in Soest vroegtijdig mee te laten denken bij het maken en uitvoeren van plannen. Daar komt bij dat zij jongeren graag meer en vaker willen betrekken. Bij het vinden van plekken voor de Kjoeps maken we het jongeren daarom zo makkelijk mogelijk om via social media hun stem te laten horen.

Jongerenwerkers van Balans, (jeugd)boa’s vanuit handhaving en wijkagenten denken ook mee. Inwoners van Soest en Soesterberg, jong en oud, nodigen we binnenkort uit om mee te denken over de locaties en de inrichting van de ontmoetingsplekken. Ieders bijdrage is daarbij van harte welkom!

Naar overzicht