Volgend jaar besluit over Gouden Ploeg

In 2024 mogen er in Nederland van de minister geen openbare onbewaakte spoorwegovergangen meer zijn. Dat geldt ook voor de Gouden Ploeg in Soest. De uitkomsten van de enquête en een veiligheidsonderzoek leiden tot extra gesprekken tussen de gemeente en ProRail. Volgend jaar volgt een besluit in de gemeenteraad.

Gebruikers en omwonenden vinden de overweg belangrijk

In juni 2021 vroeg de gemeente aan gebruikers en omwonenden hun mening te geven over de onbewaakte overweg. Dit leverde veel waardevolle reacties op. De meeste mensen vinden de overweg (erg) belangrijk en hebben nauwelijks een gevaarlijke situatie gezien.

Elk ongeluk is er één te veel

Onafhankelijk onderzoek van Movares bevestigt dat de kans op een ongeval klein is. Hoewel de treinen langzaam rijden, is er door de bocht in het spoor toch een kans op een ongeluk. Mensen kunnen ook snel voor de trein langs (illegaal) het perron op. Het is daarom niet uit te sluiten dat een ernstig ongeluk gebeurt. Harro Homan, regiodirecteur van ProRail: “We hebben in Nederland al vaker meegemaakt dat we achteraf zeggen, hadden we dit maar voorkomen. Daarom zoeken we met de gemeente naar de meest veilige oplossing.”

De gemeenteraad neemt volgend jaar een besluit

Er is geen perfecte oplossing die recht doet aan alle belangen en de financiële uitdagingen die daarbij spelen. Daarom is de zoektocht naar een oplossing ingewikkeld. Wethouder verkeer Nermina Kundić zegt daarover:
“Ik ben heel erg blij met zoveel ideeën en reacties in de enquête. Het toont een enorme betrokkenheid. De ideeën die zijn aangedragen willen we eerst goed bekijken en met ProRail onderzoeken. Daardoor kost het meer tijd voordat we een besluit kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Wij hebben ProRail ook al eerder laten weten dat we niet zomaar een half miljoen of meer op tafel kunnen leggen. Ik zie ook veel reacties over de wandelmogelijkheden op de Eng. Daar willen we sowieso werk van maken, bijvoorbeeld met een wandelpad langs het spoor tussen de Gouden Ploeg en de Van Goyenlaan.”


Het consultatieverslag met alle uitkomsten van de enquête en de rapportage van Movares zijn nu op www.soest.nl/overweg beschikbaar.

Naar overzicht