Voorbereidingen nieuwe sporthal kosten meer tijd

Sinds de gemeenteraad zich op 21 november 2019 uitsprak voor een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh, zijn de voorbereidingen in aanloop naar de start van de bouw in volle gang. In het voorjaar van 2020 werd onder toeziend oog van vertegenwoordigers uit de sport en omwonenden architect AG NOVA uit Amersfoort gekozen. Zij werken het ontwerp verder uit en begeleiden het ontwerpproces. Ondanks de COVID-19 maatregelen kon Soest verder met de uitwerking van de nieuwe sporthal. Toch kosten de voorbereidingen meer tijd dan eerder gedacht. Met name een noodzakelijk vleermuizenonderzoek bij de huidige Sportboulevard zorgt helaas voor vertraging.

AG NOVA architecten werkte de afgelopen maanden met betrokkenen aan de verdere invulling van het voorlopig en definitief ontwerp van de nieuwe sporthal. Ook de inrichting van het buitenterrein en het parkeren kreeg hierbij bijzondere aandacht. 

Voorbereidend onderzoek

Voorbereiding van de nieuwe sporthal betekent ook veel onderzoeken. Zo deden we onder meer onderzoek naar de bodemkwaliteit, archeologie en akoestiek. Daarnaast vonden aanvullende onderzoeken plaats die nodig zijn voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK, voorheen: de welstand) en voor de uiteindelijke aanvraag voor de Omgevingsvergunning. 

Op dit moment vinden er nog onderzoeken plaats naar bomen (BEA) en het eventuele effect op parkeren. Ook de waterhuishouding (Wadi) wordt momenteel nog nader onderzocht. De verwachting is dat eind februari 2021 bijna alle benodigde informatie beschikbaar is voor behandeling in de CRK, voor het aanvragen van de Omgevingsvergunning én het starten van de aanbesteding voor de bouw in de maanden na februari.

Het onderzoek dat dan nog niet is afgerond, is het vleermuizenonderzoek. Een eerste onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er mogelijk vleermuizen leven in de bestaande muur van de Sportboulevard, precies op de plaats waar de nieuwe sporthal gerealiseerd wordt. De provincie Utrecht heeft aanvullend onderzoek geëist dat, in verband met het moment van zichtbaar worden van de vleermuizen, niet eerder dan in juni/juli 2021 kan worden uitgevoerd. Dit heeft helaas een vertragend effect op de planning van het project.

Aangepaste planning voor het vervolg

De planning voor de nieuwe sporthal ziet er nu als volgt uit:

  • Start aanbesteding bouw: voor de zomer 2021
  • Indienen omgevingsvergunning: augustus 2021
  • Verlening omgevingsvergunning: oktober 2021
  • Start bouw: december 2021
  • Oplevering nieuwe sporthal en ingebruikname: 2e kwartaal 2023
  • Oplevering buitenterrein en volledige ingebruikname: 3e kwartaal 2023

Ten opzichte van de eerder afgegeven planning in maart 2020 betekent dit een aanzienlijke vertraging. De betrokken sportverenigingen, omwonenden, onderwijs en andere belanghebbenden zijn inmiddels geïnformeerd over deze nieuwe planning. Sporthal Beukendal blijft langer in gebruik om continuïteit voor de gebruikers te waarborgen.

Meer informatie

Meer informatie op deze website: Nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh

Naar overzicht