Wat is het droog

Heerlijk dit zomerse weer, maar er is al een hele tijd niet veel regen gevallen. Ook is er nog niet veel regen op komst. Het is dus erg droog. Zo droog dat een paar regenbuien hier niet direct veel aan zullen veranderen. Wat betekent dat voor het groen en kunt u ook iets doen?

Wat kunt u doen

In de recreatiegebieden is het erg belangrijk om tijdens droogte op te letten wat u zelf achterlaat. Gooi afval als sigarettenpeuken of glas in de prullenbak. Gebruik geen vuurkorf en maak geen kampvuurtje. Houdt ook de bospaden vrij zodat de brandweer snel ter plaatse kan zijn. Parkeer auto’s dus alleen op de parkeerplaatsen. 

In uw eigen tuin kunt u ook maatregelen nemen om meer regenwater vast te houden. Vervang bijvoorbeeld tegels door groen. Tegels houden hitte vast en regenwater wordt minder goed afgevoerd. Door meer groen toe te voegen blijft je tuin koeler. Vogels, vlinders en insecten zijn u dankbaar. Ook kunt u regenwater opvangen in een regenton en dit bewaren voor drogere tijden. Door uw regenpijp af te koppelen of grindkoffers of infiltratiekratten aan te brengen kunt u meer regenwater in de bodem laten zakken. Voor een aantal van deze dingen kunt u subsidie krijgen van de gemeente om u op weg te helpen. 

Wat doet de gemeente tijdens droogte

Tijdens een droge periode is het niet direct nodig om planten en bomen water te geven. Het groen moet ook de kans krijgen om zichzelf aan te passen aan het weer. Binnen de bebouwde kom krijgen nieuwe bomen soms extra water. Dit zorgt ervoor dat ze beter kunnen hechten in de grond. Het geven van water aan bomen is maatwerk en heeft te maken met het soort, de grond en het weer. Het is dus belangrijk dat inwoners dit niet zelf doen maar overlaten aan de gemeente. Nu is het zo droog dat zelfs beplanting, die wat later in het plantseizoen is geplant, extra water krijgt. Dit gebeurt niet vaak en is dus wel bijzonder.

In het buitengebied gelden voor droogte en extreme droogte verschillende protocollen. Deze gelden niet alleen in de gemeentelijke buitengebieden, maar ook in die van particulieren en natuurbeschermingsorganisaties. Een voorbeeld van zo’n protocol is het opschalen van het natuurbrandrisico. Dit gebeurt bij hoge temperaturen in combinatie met lage luchtvochtigheid en wind tot 60 km per uur, zoals de afgelopen periode. Zo kan er uitbreidingsrisico ‘hoog’ worden afgekondigd. Dit betekent dat bij een natuurbrand op hetzelfde moment meerdere voertuigen van verschillende korpsen uitrukken in tegenstelling tot bij een ‘gewone’ situatie. Ook vliegt er de hele tijd een verkenningsvliegtuig rond om brandhaarden op de Heuvelrug zo vroeg mogelijk te ontdekken. Daarnaast hebben beheerders van de natuurgebieden tijdens zo’n protocol 24 uur per dag een pieper bij zich. Zij worden gelijk met de brandweer gealarmeerd om met speciale gebiedskennis te kunnen helpen. Deze hulp zit hem vooral in het begeleiden van de voertuigen via de kortste route naar de juiste locatie. 

Naast het onderhouden en controleren van het groen is de gemeente ook bezig met manieren om meer regenwater in de grond te houden. Zo houden wij het regenwater en rioolwater apart. Bij vervanging van oude riolen zorgen we dat er meer regenwater in de bodem kan zakken. We verlagen de berm of het grasveld en leggen ondergrondse infiltratiekratten of putten aan. Bij het vernieuwen van speelplekken doen we dat ook. Als het gebied hiervoor niet geschikt is dan brengen we het schone water naar vijvers en poldersloten.