Wat voor een gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar, nu en in de toekomst?

De gemeente Soest werkt aan een (nieuwe) integrale visie sociaal domein. Wat voor een gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar, nu en in de toekomst? Onderwerpen waar wij met inwoners van Soest en Soesterberg over in gesprek gaan zijn: hoe ervaart u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid? Hoe denkt u over de toekomst? Welk cijfer geeft u uw leven?  Mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren zijn onderwerp van gesprek.

Participatie in de wijken van Soest en Soesterberg

De kick-off van de participatie vond plaats op dinsdagavond 14 maart in de wijk Smitsveen. Tijdens een gezamenlijke maaltijd gingen circa 50 inwoners uit de wijk Smitsveen samen, onder leiding van een tafelhost, met elkaar in gesprek. Vragen waarover werd gesproken zijn: beschikt u zelf over een netwerk voor als het (leven) even tegenzit? Welk cijfer geeft u uw leven? Denkt u na over de toekomst als u misschien iets meer hulp of ondersteuning nodig heeft? 
In verschillende wijken van Soest en Soesterberg wordt een ‘Meedenk-diner’ georganiseerd naar het voorbeeld van Smitsveen. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden en zijn van harte uitgenodigd! 
De participatiekalender met activiteiten in Soest en Soesterberg is hier te vinden: 
https://www.denkmeeover.nl/visiesociaaldomein 

Wethouder Liesa van Aalst:

“Het sociaal domein raakt ons allemaal. Het kan ons in verschillende levensfasen allemaal gebeuren dat we - al dan niet tijdelijk - niet zelfstandig in de samenleving mee kunnen doen. Zorgen voor elkaar gaat bijvoorbeeld over de zorg voor jongeren en ouderen, mantelzorg, het terugdringen van eenzaamheid, werk en inkomen, schuldhulpverlening, en - steeds belangrijker – het voorkomen van problemen (preventie). Graag horen we van u wat voor gemeente u wil dat we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar.”

Naast de gesprekken op verschillende locaties in Soest en Soesterberg is er ook een digitale vragenlijst. Inwoners uit de gemeente Soest kunnen vanaf woensdag 22 maart 2023 deze invullen via https://www.denkmeeover.nl/visiesociaaldomein

Sociaal Domein

Het sociaal domein gaat over de Jeugdwet, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet Inburgering, sport, gezondheid, en cultuur. Op basis van deze ‘wetten’ bieden we ondersteuning bij o.a. opvoeding, opgroeien, werkloosheid en zorg. Veel van die taken worden door zogenaamde contract- of ketenpartners van de gemeente Soest uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is Welzin en Stichting Vluchtelingenwerk. Dit heet het formele netwerk.

Daarnaast is er ook een informeel netwerk: de wijk, de buurt, de kerk, de moskee, buren of familie, die u kunnen ondersteunen en waarop u kunt terugvallen voor als het (leven) even tegenzit.

Sociale leefomgeving en fysieke leefomgeving

Hoe zorgen wij ervoor dat wij in de gemeente Soest blijven omkijken naar elkaar? En dat we die ondersteuning bieden die nodig is om zoveel mogelijk regie over het eigen leven te kunnen behouden, dat de voorzieningen (bibliotheek, sportverenigingen, speeltuintjes, de natuur, etc.) op peil blijven waardoor inwoners mee kunnen blijven doen in alle levensfasen? Hier gaat de integrale visie sociaal domein over. We zoeken hierbij actief de verbinding met het fysieke domein. De fysieke leefomgeving heeft tenslotte ook invloed op gezond ouder worden. Speelplaatsen, volkstuinen, wonen met zorg en bijvoorbeeld (pre)mantelzorgwoningen zijn voorbeelden hiervan.

Proces gemeenteraadraad

De gemeenteraad stuurt aan de voorkant, daarom is er als eerste stap een startnotie voorgelegd en vastgesteld. Graag horen we van inwoners hoe zij antwoorden op de vraag ‘wat voor een gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar?’. Het is aan de gemeenteraad om definitieve keuzes te maken. De opbrengsten en resultaten van het participatietraject worden in een interactieve sessie met de gemeenteraad gedeeld. Hierin kan de gemeenteraad feedback geven op de thema’s en de voorgestelde voorzet van een denkrichting voor een Integrale Visie Sociaal Domein.

Inwonersparticipatieraad Sociaal Domein

De Inwonersparticipatieraad sociaal domein is betrokken bij het proces van de integrale visie sociaal domein. Zij adviseert de gemeente over participatie en ziet toe op inwonerparticipatie. De participatieraad verbindt netwerken, ziet toe op de communicatie en adviseert over wie er betrokken moet worden. We willen graag dat inwoners zich gehoord voelen. 
https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/participatieraad-sociaal-domein