Week tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Ook ouderen hebben in toenemende mate te maken met mishandeling. Eén op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Dit moet stoppen. Maar hoe doe je dat? Daar vragen we expliciet aandacht voor tijdens de landelijke Week tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van 14 tot en met 20 november 2022. 

Praat met elkaar…

Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met elkaar’. Praten over huiselijk geweld en kindermishandeling is moeilijk.

Op de website weektegenkindermishandeling vindt u alle landelijke activiteiten die worden georganiseerd in het kader van kindermishandeling.

In de gemeente Soest worden ook een aantal activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor mishandeling van jong en oud. 

  • Met een online campagne zorgen we voor extra aandacht voor dit probleem. 
  • We hangen posters op binnen de gemeente voor inwoners die hierover in gesprek willen. 
  • Onze maatschappelijke partners binnen de gemeente hebben aandacht voor dit probleem tijdens hun activiteiten. 
  • De bibliotheek van Soest licht een boek uit dat gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Vermoedt u huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem contact op met Veilig Thuis.