Week van de omgeving

Van 28 september tot en met 1 oktober organiseren we de Week van de omgeving. De gemeente roept inwoners, ondernemers en andere belangstellenden op om mee te doen aan een of meerdere van de ruim 20 workshops. De onderwerpen variëren van groen in de bebouwde kom tot voldoende woningen voor alle leeftijdscategorieën in Soest. 

Welke onderwerpen komen aan bod in de Omgevingsvisie?

Op 13 mei 2020 vergaderde de raad van Soest over de voorlopige opgavennotitie. Deze opgavennotitie is het resultaat van gesprekken met inwoners, ondernemers, jongeren en andere belanghebbenden begin dit jaar en eind vorig jaar. In de opgavennotitie wordt aangegeven welke onderwerpen straks in de Omgevingsvisie aan bod moeten komen. De opgavennotitie en een begeleidende video zijn te zien op de pagina documenten.

28 september tot en met 1 oktober; denk en doe mee!

In verband met de Corona-maatregelen heeft het gesprek met de samenleving een paar maanden stil gelegen. Een grote bijeenkomst in de vorm van een gebiedsconferentie met verschillende workshops op een locatie lijkt nu niet gepast. In plaats daarvan kunnen inwoners van 28 september tot 1 oktober aan diverse workshops deelnemen op verschillende locaties. In de workshops gaan ze samen aan de slag om oplossingen te bedenken voor de opgaven

Wethouder Aukje Treep: “Ik ben blij dat we na de zomer op een veilige en goede manier de volgende stap zetten in het betrekken van onze inwoners en andere belanghebbenden. Samen aan de slag met de toekomst van Soest en Soesterberg. De betrokkenheid van de samenleving bij het maken van de Omgevingsvisie 2040 vind ik erg belangrijk omdat het eindproduct beter wordt als meer mensen meedenken vanuit verschillende invalshoeken.

Ik doe hierbij dan ook de oproep, heb je een mening, idee, suggestie over onze gemeente in 2040? Doe mee die laatste week van september en schrijf je zo snel mogelijk in als belangstellende via de website van de Omgevingsvisie!“

Bekijk de video van wethouder Aukje Treek: "Kan ik op u rekenen?"

Inschrijven voor workshops

Belangstellenden kunnen zich vanaf 15 juli registreren als zij van plan zijn zich straks in te schrijven voor een van de workshops. Zij ontvangen dan als eerste en persoonlijk de link naar inschrijving voor de workshops. Vanaf 2 september is het definitieve programma bekend en kunnen alle geïnteresseerden zich inschrijven voor een of meerdere workshops.

Wat is de Omgevingsvisie Soest & Soesterberg ook alweer?

Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe zien Soest en Soesterberg er in de toekomst volgens de inwoners uit? In de Omgevingsvisie leggen we samen met de inwoners vast wat voor een gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke keuzes daarbij horen.

Naar overzicht