Wethouder in gesprek met omwonenden Oude Tempel

Nadat de Raad van State op onderdelen aanpassing eiste van het bestemmingsplan voor de beoogde woningbouw bij Oude Tempel in Soesterberg heeft de gemeente uitgezocht wat er nu precies moet gebeuren. Er is juridisch huiswerk en wethouder Nermina Kundić wil namens het college met omwonenden in gesprek. Doel van dat gesprek is uitzoeken of ze met doorgang van de woningbouw – daar is behoefte aan in Soesterberg - ook aan wensen en zorgen van omwonenden tegemoet kan komen.

Verbeterpunten bestemmingsplan

De Raad van State oordeelde dat het bestemmingsplan niet helemaal goed is. De gemeente moet een aantal onderdelen in het plan verbeteren:

  1. Beter vastleggen hoe de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand worden gehouden, versterkt en ontwikkeld. De gemeente wil die landschappelijke en cultuurhistorische waarden (zoals de oude sorties van de Wegh der Weegen en de monumentale bomenlaan) graag behouden. Maar om iedereen hiervoor rechtszekerheid te bieden, moet de gemeente dit beter vastleggen in de regels van het bestemmingsplan.
  2. De gemeente moet ook duidelijker laten zien hoe de wegen in het nieuwe woongebied veilig worden aangesloten op de Oude Tempellaan. En Soest moet beter onderzoeken en aantonen dat de Oude Tempellaan de hoeveelheid verkeer in de toekomst aankan.
  3. Aansluitend op het vorige punt moet de gemeente ook uitzoeken en aantonen dat de toename van verkeer geen ontoelaatbare hoeveelheid geluid veroorzaakt.

Gebied is volgens Raad van State wel geschikt voor woningbouw

Naast deze verbeterpunten gaf de Raad van State ook aan dat:

  • er behoefte is aan woningbouw;
  • het bosgebied achter Oude Tempel daarvoor een geschikte locatie is – de geplande woningbouw maakt volgens de Raad van State geen ontoelaatbare inbreuk op de natuur;
  • het bestemmingsplan op alle andere onderdelen in orde is.

Bijeenkomst voor belanghebbenden

Er zijn veel zorgen en wensen over de plannen voor het landgoed achter Oude Tempel. De gemeente nodigt belanghebbenden daarom van harte uit voor een bijeenkomst op 27 juni. Wethouder Kundić wil graag persoonlijk in gesprek met mensen die zorgen en/of wensen hebben. "Tijdens een inloopbijeenkomst kunnen bewoners in gesprek met mij en met de medewerkers die over verschillende onderwerpen gaan zoals verkeer, groen, cultuurhistorie en geluid. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat alle vragen aan bod komen en er genoeg aandacht is voor ieders persoonlijke situatie."

Wel een gesprek, misschien niet voor iedereen een oplossing

Wethouder Kundić beseft goed dat de voorgenomen woningbouw voor sommige mensen een doorn in het oog is. “Hoewel ik graag met bewoners in gesprek ga over hun zorgen en wensen, kan ik niet garanderen dat we voor alles een oplossing hebben. We hebben al lang geleden afspraken gemaakt met de inwoners van Soesterberg over de groei van het dorp. Enerzijds om Soesterbergers zelf een woning te kunnen bieden. Maar ook om extra inwoners aan te trekken zodat er meer winkels komen en onderwijs, zorg en verenigingen kunnen blijven bestaan. Omdat de Raad van State bebouwing op deze plek goedkeurt en ook de gemeenteraad dat onlangs opnieuw heeft bevestigd, kan ik niet met mensen in gesprek over het afblazen van woningbouw op de locatie Oude Tempel. Maar wellicht kunnen we in de uitwerking van bijvoorbeeld de openbare ruimte er wel voor zorgen dat een wandeling maken of de hond uitlaten in de directe woonomgeving zo aangenaam mogelijk blijft.”

Wat gaat de gemeente nu doen met het bestemmingsplan?

Naast het gesprek met bewoners op 27 juni gaat Soest aan de slag met de verbeterpunten van de Raad van State. Dat betekent regels in het bestemmingsplan duidelijker formuleren en verkeers- en geluidsonderzoek doen. De uitkomsten daarvan moet worden verwerkt in het bestemmingsplan dat het college dit najaar hoopt voor te leggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad beoordeelt de Raad van State of alles in orde is. Mensen die eerder beroep hebben ingesteld bij de Raad  van State kunnen op dat moment ook hun mening kenbaar maken over het aangepaste bestemmingsplan.

Naar overzicht