Woningen in Dalweggebied: groen en met ruimte voor omgeving

In het Dalweggebied komen zo’n 200 woningen. Soest voorziet daarmee in een grote woningbehoefte. Ontwikkelcombinatie BEMOG-IJsselland (Den Bergh Ontwikkeling) krijgt de voorlopige gunning als ontwikkelaar. Hun plan combineert woningen in een grotendeels betaalbare klasse met groen. Voor de verdere uitwerking gaat de ontwikkelaar nog in gesprek met de omgeving.

Geluisterd naar inbreng omgeving

Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam Ontwikkelcombinatie BEMOG-IJsselland (Den Bergh Ontwikkeling) met de beste planuitwerking uit de bus. Begin 2024 volgt een participatietraject met de omgeving en daarna wordt het plan tot een definitief stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt.

Wethouder Aukje Treep: “De inbreng van omwonenden is op verschillende manieren verwerkt. De ontwikkelaar gaat niet de maximale 250 woningen bouwen zoals het bestemmingsplan toe laat, maar rond de 200 woningen. Ze zetten in op ruimte, groen, landschap en een gedifferentieerd programma dat toekomstbestendig is. Ook is gekeken naar een goede overgang en aansluiting richting de bestaande bebouwing. Daarnaast blijft er ruimte voor verdere uitwerking met de belanghebbenden en betrokkenen. “

Beste voorstel woningbouw met groen karakter

In februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dalweggebied vastgesteld. Het bestemmingsplan maakte de weg vrij voor onder andere woningbouw aan de noordzijde van de Dalweg, met versterking van het groene karakter van het gebied. In een eerdere fase zijn met de gebiedsvisie Dalweg, het uitwerkingsdocument en het globale bestemmingsplan duidelijke kaders, eisen, wensen, ambities en spelregels bepaald. Ontwikkelcombinatie BEMOG-IJsselland (Den Bergh Ontwikkeling) heeft op basis van de beoordelingscriteria het beste voorstel ingediend. Het college heeft nu ingestemd met de voorlopige gunning van de opdracht aan deze marktpartij. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, wordt de gunning definitief.

In het eerste kwartaal 2024 bijeenkomst bewoners

In het eerste kwartaal van 2024 organiseert Ontwikkelcombinatie BEMOG-IJsselland (Den Bergh Ontwikkeling) een bijeenkomst voor omwonenden. Daarin lichten ze de plannen toe en leggen uit hoe bewoners bij het vervolg betrokken worden. In de fase daarna worden de plannen definitief gemaakt en opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie: www.denkmeeover.nl/dalweggebied