Woon- en Adviescommissie Soest en Soesterberg

U wilt gaan bouwen of verbouwen in de gemeente Soest. Uw aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt dan ook getoetst door de Woon- en Adviescommissie (WAC) Soest en Soesterberg. Dit is een groep geschoolde vrijwilligers die samen de aanvragen van bouwvergunningen beoordelen op het gebruik van het gebouw. Dit jaar bestaat de commissie al 50 jaar.

Wat doet de WAC?

De WAC is onafhankelijk en adviseert de gemeente, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en particuliere (ver)kopers over bouwplannen. Daarbij kijkt de WAC onder meer naar toegankelijkheid, aanpasbaarheid, veiligheid, gezondheid en comfort. Het doel is om bij te dragen aan duurzame woningbouw en woningen die levensloopbestendig zijn. Denk hierbij aan woningen voor gezinnen met kleine kinderen (kinderwagens) en mensen met beperkingen (rolstoelen, rollators). 

Wat heeft u hieraan?

De WAC geeft geen bindend advies, maar het overnemen van het advies kan wel een meerwaarde voor uw woning of gebouw betekenen. Een meerwaarde, doordat soepeler op een ander gebruik of op andere omstandigheden kan worden ingespeeld zoals bij het bereiken van een andere levensfase. Het kan dus zinvol zijn om de WAC in een vroeg stadium te betrekken. Wilt u advies van de WAC? Neem dan contact op via info@wacsoest.nl

Historie

De Vrouwen Advies Commissie (VAC), opgericht in 1972, is de voorloper van de WAC. Hoewel de vrouwenemancipatie en het feminisme in de jaren zeventig in opkomst waren, werden woningen in het algemeen gebouwd door mannen. Het idee was dat vrouwen woningen op een andere manier gebruiken en beoordelen, vanuit dat idee werd het VAC als adviesorgaan opgericht.