Adresonderzoek aanvragen

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen bij onjuiste inschrijvingen een adresonderzoek starten. 

Belang van juiste woonadres

Iedereen moet ingeschreven staan op het adres waar hij of zij woont. Staat u of iemand anders op uw adres niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid, bijvoorbeeld studiefinanciering, kinderbijslag, huurtoeslag of AOW-uitkering.

Ook kunt u door een onjuiste inschrijving op uw adres post ontvangen die niet voor u is bestemd. U kunt bijvoorbeeld benaderd worden door een instantie vanwege het innen van een vordering (zoals een betalingsaanmaningen of deurwaarders).

Stuur post retour afzender

Wij adviseren u post van instanties, gericht aan personen die niet woonachtig zijn op uw adres, meteen retour afzender te sturen. De gemeente is wettelijk verplicht om de personen die niet meer op uw adres woonachtig zijn en nog wel ingeschreven staan, op het laatst bekende adres aan te schijven. Ook deze post kunt u retour afzender sturen.

Onderzoekstermijn

De onderzoeksprocedure duurt ongeveer drie maanden.