Adviescommissie Milieu en Ruimte

De adviescommissie Milieu en Ruimte adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over zaken met betrekking tot het gemeentelijk (natuur- en) milieubeleid in brede zin.

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het Reglement voor de Adviescommissie Milieu en Ruimte.

De commissie telt op dit moment zeven leden, die op basis van hun professionele deskundigheid en betrokkenheid zijn benoemd:

  •    A.H.M. Bresser, plaatsvervangend voorzitter(milieubeleid, water en leefbaarheid)
  •    J.B. Levels-Vermeer (educatie, milieuwetgeving en bedrijf)
  •    W.J. Schouten (ecologie en natuurbeheer)
  •    R.J. Swart (energie- en klimaatbeleid)
  •    G.H. van Dorresteijn (agrarische sector midden- en kleinbedrijf)
  •    F. Steur (ruimtelijke ordening, planologie)
  •    A. Hofland (landschapsarchitectuur)

Eerste aanspreekpunt van de adviescommissie is de secretaris van de commissie: Hans de Jong, telefoonnummer (035) 609 34 11.

De commissie bestaat uit deskundige burgers en is dus niet bedoeld als vraagbaak/aanspreekpunt inzake concrete milieuonderwerpen.

Jaarverslagen