Afspraak maken


Aangifte overlijden

Asbest verwijderen en/of slopen

Bestemmingsplan inzage

Bewijs van in leven zijn

Bouwplan inzage

Bouwtekeningen inzien en/of ophalen

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Constructiestukken inzien

Drank- en Horecavergunning

Eigen (geneeskundige) verklaring

Erkenning kind(eren)/ongeboren vrucht

Evenementenvergunning

Garantverklaring/legalisatie handtekening

Geheimhouding persoonsgegevens

Geslachtswijziging (transgender)

Handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan

Leegstandswet (eigen woning, tijdelijk verhuren)

Naamgebruik veranderen

Naamskeuze kind

Nederlandse identiteitskaart

Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Paspoort aanvragen

Paspoort of ID na vermissing

Paspoort vluchteling aanvragen

Paspoort vreemdelingen aanvragen

Rijbewijs aanvragen na vermissing

Rijbewijs aanvragen of vernieuwen

Tweede paspoort aanvragen

Uittreksel Burgerlijke Stand

Uittreksel basisregistratie personen

Verhuizen

Verklaring omtrent gedrag

Vertrek naar het buitenland melden

Zakenpaspoort aanvragen