Afvalinzameling

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit afval in.

Een groot deel van het afval zamelt de gemeente apart in. Bijvoorbeeld afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein  chemisch afval. Of huishoudelijk afval dat gerecycled wordt. Afval dat de gemeente apart inzamelt:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • glas
  • papier
  • klein chemisch afval (kca)
  • PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons)
  • textiel

U heeft 3 containers:

  • een bruine container voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • een groene container voor het restafval
  • een blauwe container voor oud papier en karton

De ene week wordt de bruine container geleegd, de andere week de groene. In de zomermaanden is er meer groente-, fruit- en tuinafval. Daarom kunt u van 27 juni tot en met 8 september de bruine container iedere week aanbieden.  De blauwe container wordt 1 keer per maand geleegd. Bij hoogbouw zijn boven- of ondergrondse verzamelcontainers. Gft-afval wordt daar niet gescheiden.

 

Vraag bij het RMN na wanneer uw afval wordt opgehaald en hoe u grofvuil kunt aanbieden. Dit kunt u ook opzoeken in de afvalkalender op de website.

RMN (openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag tot en met vrijdag: open van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 09.00-16.00 uur)

Tel: 035 603 92 22
info@rmn.nl
www.rmn.nl