Alles over afval

Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) haalt het huishoudelijk afval op in de gemeente Soest. RMN beheert ook de recyclingstations De Schans (Soest) en De Seijsterberg (Huis ter Heide).

Vul op de digitale afvalkalender uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag RMN uw container bij u in de wijk ophaalt.

RMN app

Naast de digitale kalender is er voor mobiele telefoonbezitters- of tabletbezitters ook de mogelijkheid om de RMN app te downloaden. De app is geschikt voor iOS en Android en is gratis te downloaden via uw app store:

Huishoudens in de laagbouw kunnen de beschikking hebben over de volgende containers:

  • Een bruine container voor GFT
  • Een blauwe of grijze met blauw deksel voor papier
  • Een grijze met oranje deksel voor PMD
  • Een groene voor restafval

De containers voor papier en PMD zijn facultatief. U kunt er dus voor kiezen om die niet te nemen. U zult dan wel uw papier en/of PMD moeten wegbrengen naar een ondergrondse afvalcontainer bij u in de buurt. Huishoudens op een perceel kleiner dan 130 m2 hebben in principe geen restafvalcontainer maar wel een PMD-container. In dat geval wordt restafval weggebracht naar een ondergrondse container in de buurt.

Wilt u weten welke soort afval/grondstof in welke container hoort?

Ga naar: Wat hoort waar?

Bij hoogbouwwoningen staan boven- en/of ondergrondse verzamelcontainers voor gemeenschappelijk gebruik door de daarvoor aangewezen bewoners. Deze verzamelcontainers zijn alleen toegankelijk met behulp van een sleutel/chip/milieupas die aan de aangewezen bewoners is verstrekt.

Container omwisselen of aanvragen?

Neem hiervoor contact op met het RMN.

Met de afvalscheidingswijzer kunt u snel zien welk afval in welke bak thuishoort. Zoek het eenvoudig op via de afvalscheidingswijzer of download de app:

Woont u in Soest? Dan kunt u uw grofvuil zelf naar het recyclingstation De Schans brengen. Woont u in Soesterberg? De inwoners van Soesterberg kunnen terecht bij recyclingstation De Seijsterberg.

De recyclingstations zijn bereikbaar op (0900) 603 92 22 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. U betaalt alleen uw gebruikelijke belkosten.

Recyclingstation De Schans

De Schans 16
3764 AX Soest
 
Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

Recyclingstation De Seijsterberg

Zandbergenlaan 23712 BZ Huis ter Heide

Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag van: 8.30 - 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Wilt u weten wat u allemaal op het recyclingstation mag brengen?

Kijk bij: Wat kan ik inleveren op het recyclingstation?

Voor het zelf wegbrengen van grofvuil naar de recyclingstations kunt u gratis een aanhangwagen lenen. 

PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons (zuivel- en frisdrankpakken). U kunt plastic, metaal en drankenkartons als gescheiden afval inleveren.

Grijze container met oranje deksel

Vrijwel alle huishoudens van laagbouwwoningen hebben een grijze container (kliko) met oranje deksel voor PMD. Voor laagbouw huishoudens die weinig ruimte hebben komt er een andere oplossing. Er wordt geregeld dat zij hun restafval kunnen wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval bij hun in de buurt. Hun container voor restafval ruilen zij om voor een container voor PMD. In het inzamelschema van het RMN kunt u nakijken wanneer het PMD in uw wijk wordt ingezameld.

Ook huishoudens van hoogbouwwoningen kunnen hun PMD kwijt in daarvoor bestemde ondergrondse verzamelcontainers. Bij sommige flats zijn al verzamelcontainers. Op andere plaatsen komen ze later.

Wat mag in de PMD-container?

Bekijk de scheidingswijzer op de website van het RMN.

Gratis PMD-zakken voor bewoners van hoogbouw

Bewoners van hoogbouwwoningen kunnen gratis PMD-zakken bestellen bij www.mooibezorgd.nl. Ook te bereiken op telefoonnummer (030) 850 32 00.

U kunt maximaal drie pakken van twaalf zakken per keer bestellen.

Klein chemisch afval (KCA) brengt u in de originele verpakking (of voorzien van een etiket) naar het recyclingstation. Lege batterijen of kapotte lampen kunt u weggooien in de speciale afvalbakken bij diverse winkels.

Bewoners van laagbouw hebben vaak een eigen container voor oud papier. Veel scholen, kerken en verenigingen zamelen oud papier in. Voor het papier dat zij inzamelen ontvangen ze een vergoeding van de gemeente. Op die manier kunt u uw favoriete club, kerk of school steunen.

U kunt oud papier en karton ook kwijt in de ondergrondse containers bij de winkelcentra of in de wijk.
Meer informatie over de papiercontainer vindt u op de site van het RMN.  

Wilt u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer ontvangen? Haal dan een NEE-NEE- of een NEE-JA-sticker op in het gemeentehuis.

Versleten of nog te gebruiken kleding en huishoudelijk textiel kunt u deponeren in de daarvoor bestemde containers bij de winkelcentra.

Kijk op de website van Sympany wat er nog meer in de textielcontainer mag: Wat mag er in de container?

Nog bruikbare kleding en schoenen kunt u ook brengen naar kringloopcentrum Spullenhulp. Twee keer per jaar haalt Spullenhulp ook het textiel aan huis op. Kijk voor meer informatie op de website Spullenhulp.

Verpakkingsglas (potten, flessen) kunt u kwijt in de glasbakken op diverse locaties. De glasbakken hebben aparte inwerpopeningen voor wit, groen en bruin glas. Spaarlampen en tl-buizen horen bij klein chemisch afval. Kristal en hittebestendig glas (bijv. theeglazen en ovenschalen) en ander lampenglas horen bij het restafval.