Herinrichting Albert Cuyplaan en Prins Hendriklaan

De Albert Cuyplaan, Prins Hendriklaan en het openbaar gebied bij Boekweitland krijgen een herinrichting. Het gaat om het weggedeelte van de Albert Cuyplaan en de Prins Hendriklaan tussen de Dalweg en het Nassauplantsoen. We combineren zoveel mogelijk werkzaamheden zodat overlast in uw woonomgeving zo kort mogelijk duurt. Ook doen we op deze manier zoveel mogelijk voor het beschikbare geld.

Wat verandert er?

We kiezen voor een weginrichting die beter past bij het wegtype. We versmallen de rijbaan en leggen snelheidsremmende maatregelen (verhoogde kruispunten) en fietssuggestiestroken aan. Dat doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook vervangen we het asfalt door bestrating (stenen) en op het gedeelte van de Prins Hendriklaan en bij de Paulus Potterlaan komen parkeerplaatsen langs de weg.

Het riool ligt nu onder de stoep. We verplaatsen het riool naar de weg, zodat er onder de stoep meer ruimte is voor kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Het openbreken van de weg is een mooie gelegenheid om te zorgen dat we het regenwater niet meer afvoeren naar de waterzuivering, maar in de grond te laten zakken. Voor de noodopvang van regenwater verlagen we het groen bij Boekweitland en bij de Dalweg. Daar kan het makkelijk in de grond zakken. Hiervoor moeten we de voetpaden verleggen, omdat die op het laagste punt liggen waar het regenwater naartoe stroomt. Ook vervangen we het verouderde groen.

Op 3 oktober hielden we een informatieavond over het voorlopig ontwerp. We hebben alle opmerkingen afgewogen en waar mogelijk verwerkt tot het definitief ontwerp.

Wijziging in het plan?

We kregen het verzoek om een aantal parkeerplaatsen te laten vervallen. Het gaat om de parkeerplaatsen langs de bebouwing aan de zijde van de Talmalaan. Op deze parkeerplaatsen staan meerdere bomen die zorgen voor wortelopdruk. In het voorlopig ontwerp stelden we voor om een aantal bomen te verwijderen.

Tijdens de informatieavond raakten we hierover veelvuldig in gesprek. Deze parkeerplaatsen worden minder goed gebruikt en er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving. Door de parkeerplaatsen te verwijderen, krijgen de bomen meer ruimte. Daardoor kunnen we meerdere bomen op die plek behouden. Hiermee komen we ook tegemoet aan het verzoek om de bomen te behouden.

Verder zijn er geen grote wijzigingen in het plan. Op een aantal plekken nemen we nog wat meer groen mee in onderhoud, veranderen we de looppaden over de wadi’s in bruggen en voegen we meer bloemen toe. De parkeerstrook bij het Nassauplantsoen legden we iets verder van het kruispunt af en we voegen hier twee nieuwe bomen in het straatbeeld toe.

Hoe nu verder?

We starten nu met de voorbereiding van de uitvoering. Onderdeel daarvan zijn de juridische procedures:

  • We vragen een kapvergunning aan voor een aantal bomen. We moeten een aantal bomen kappen vanwege de staat van onderhoud of om andere bomen meer ruimte en overlevingskansen te geven.
  • We vragen ontheffing voor het overschrijden van de bestemming. We voegen met het plan een langparkeerstrook toe ter hoogte van de school aan de Paulus Potterlaan. We gebruiken daarvoor een minimale strook grond van de tuin bij de gymzaal. Dit past niet binnen het huidige bestemmingsplan.

We publiceren de aanvraag en de verlening van de vergunningen op onze website en in De Soester Courant. U vindt hier de procedure voor het indienen van een bezwaarschrift.