Aukje Treep-van Hoeckel


Aukje Treep-van Hoeckel (GGS)
Naam
Aukje Treep-van Hoeckel (GGS)
Telefoonnummer
(035) 609 32 17
Adres
Raadhuisplein 1
Postcode
3762 AV
Woonplaats
Soest
Functie
Wethouder
Lid van
College van B en W

Portefeuille

Omgevingswet, Natuurontwikkeling, Bestuurlijke vernieuwing, Infrastructuur en Openbare ruimte

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen

  • Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
  • Lid bestuurlijk platform Water Vallei en Eem (PWVE)

Overige nevenfuncties

  • Eigenaar Aukje van Hoeckel Landschapsarchitect (bezoldigd)