Beatrixlaan

We gaan de Beatrixlaan opnieuw inrichten. Dat is nodig vanwege groot onderhoud aan de verhardingen. Bewoners hebben meegedacht over de inrichting van hun straat. Veel wensen hebben we overgenomen. Het college heeft nu het definitieve plan (pdf, 188 kB) vastgesteld. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 13 augustus tot en met vrijdag 21 december 2018, en worden uitgevoerd in 6 fases.

Start fase 1

Fase 1 betreft de Beatrixlaan tussen de Lindenlaan t/m het kruispunt Beatrixlaan / Prins  Bernhardlaan. Deze fase start maandag 13 augustus en zal waarschijnlijk duren tot en met vrijdag 14 september.

Het werkvak wordt afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. De woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de bestaande trottoirs of tijdelijke loopschotten.
Het kruispunt Prins Bernhardlaan / Beatrixlaan zal vermoedelijk vrijdag 24 augustus weer worden opengesteld voor alle verkeer.

Het gedeelte van de Beatrixlaan tussen de Prins Bernhardlaan en de Lindenlaan zal waarschijnlijk tot en met vrijdag 14 september zijn afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen.
De herinrichtingswerkzaamheden van de Beatrixlaan worden uitgevoerd door Van Asch infrastructuur uit Soest.

Vragen

Eventuele vragen of meldingen over de herinrichting kunt u mailen naar Beatrixlaan@vanasch.nl

Overzichtskaarten