Beatrixlaan

We gaan de Beatrixlaan tussen de Anna Paulownalaan en het Nassauplantsoen opnieuw inrichten. Dat is nodig vanwege groot onderhoud aan de verhardingen. Bewoners hebben meegedacht over de inrichting van hun straat. Veel wensen hebben we overgenomen. Het college heeft nu het definitieve plan (pdf, 188 kB) vastgesteld. We gaan daarmee nu de uitvoering voorbereiden. Die vindt plaats in het najaar.