Belastingen

De digitale belastingbalie

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen krijgen van de gemeente een zogenoemde WOZ-beschikking. De beschikking is geïntegreerd met de belastingaanslag en daarop als afzonderlijke regel opgenomen. Hierop staat de WOZ-waarde van de onroerende zaak officieel vermeld.

Alle onroerende zaken in de gemeente Soest met hun getaxeerde WOZ-waarde en taxatieverslag zijn op internet te raadplegen via de digitale belastingbalie. In de digitale belastingbalie vindt u snel en gemakkelijk informatie over:

  • aanpassen automatische incasso
  • aan- en/of afmelden hondenbelasting
  • indienen bezwaren
  • kopie van de belastingaanslag opvragen

Inloggen met uw DigiD

Het digitaal loket is persoonlijk. Alleen de eigenaar van een woning, die de WOZ-beschikking op zijn naam heeft gekregen, kan het WOZ-taxatieverslag raadplegen en de bezwaarschriften-hulp gebruiken. U dient bij de digitale belastingbalie in te loggen  met uw DigiD-inlogcode om toegang te krijgen.

Eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen, kunnen het WOZ-taxatieverslag helaas nog niet online inzien. Het taxatieverslag kan wel bij de gemeente worden opgevraagd.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

MijnOverheid Berichtenbox

Maakt u al gebruik van MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal in plaats van via de reguliere post. Van MijnOverheid ontvangt u een e-mail bericht als het aanslagbiljet digitaal voor u klaar staat in de Berichtenbox. Lees meer over MijnOverheid Berichtenbox.