Betalen gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. U kunt deze aanslag betalen via automatische incasso of door overschrijving via internetbankieren.

Automatische incasso

Betaalt u via automatische incasso? Dan schrijven wij de aanslag in negen maandelijkse termijnen van uw rekening af. De eerste termijn wordt een maand na het versturen van de aanslag afgeschreven.

U geeft eenmalig een automatische incasso af. De automatische incasso stopt pas als u deze machtiging zelf intrekt. U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan zelf en tijdig door. Dit kan telefonisch of via onderstaande button.

Het machtigen voor automatische incasso kan online met behulp van uw DigiD. U kunt alleen een machtiging afgeven als u de persoon bent aan wie de aanslag is gericht.

Online machtigen, wijzigen of intrekken


U kunt ook schriftelijk een machtiging (pdf, 322 Kb) voor automatische incasso afgeven. Of u vraagt deze aan via telefoonnummer (035) 609 34 11. De ingevulde machtigingskaart stuurt u naar ons toe en deze wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Let op: u ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging van de verwerking van uw machtiging. Op deze ontvangstbevestiging ziet u welke bedragen op welke data van uw bankrekening worden afgeschreven.

Overschrijving via internetbankieren

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso? Dan kunt u ook zelf het bedrag van uw eigen bankrekening naar de gemeentelijke bankrekening overschrijven.

Het volledige bedrag van de aanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldatum betaald zijn. Bij het kenmerk vult u het aanslagnummer in.

Wanneer betalen?

U kunt dit zelf controleren door op de aanslag te kijken. Een kopie van de aanslag vraagt u op via de digitale belastingbalie. Staan de bedragen en termijnen op de nota aangegeven? Dan maakt u gebruik van de automatische incasso en incasseren wij het bedrag in negen maandelijkse termijnen. Staat dit niet op de nota en wilt u geen automatische incasso? Dan moet u het aanslagbedrag binnen twee maanden in een keer overschrijven.

Betalingsregeling

Het is belangrijk om op tijd te betalen. Is het voor u beslist niet mogelijk om uw belastingaanslag tijdig te betalen, ook niet via automatische incasso? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Of lees meer over kwijtschelding.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.