Kwijtschelding belastingen en heffingen

Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing

Kwijtschelding aanvragen

Vul het kwijtscheldingsformulier (pdf, 115 Kb) naar waarheid in. Kwijtschelding wordt in principe niet verleend als uw inkomen (ver) boven bijstandsniveau ligt, of wanneer u over vermogen beschikt boven een bepaalde grens. Denk hierbij aan spaartegoeden, auto’s, grond, garage, tweede woning, (sta)caravan, boot, effecten, of de overwaarde van uw eigen huis. 

Is het volledig ingevulde formulier binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bij ons binnen? Dan krijgt u uitstel van betaling totdat op uw verzoek is beslist.

Termijn

Het verzoek tot kwijtschelding dient u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag in. De gemeente neemt binnen drie maanden een besluit.

Heeft u vragen over het aanvragen van kwijtschelding? Bel naar (035) 609 34 11.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over gemeentebelasting en kwijtschelding op Rijksoverheid.nl