Onroerendezaakbelasting (ozb)

Voor huizen, andere gebouwen of percelen grond (onroerende zaken) brengt de gemeente onroerendezaakbelasting (ozb) in rekening. De hoogte is mede afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand en/of grond.

Hoe werkt het?

De gemeente taxeert jaarlijks onroerende zaken op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De waarde die volgt uit deze taxatie, de WOZ-waarde, gebruikt de gemeente om de ozb voor uw onroerende zaak te berekenen. Ook het waterschap (via GBLT) en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen en opleggen van de aanslagen.

De gemeente stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

Kosten

  • Eigenarenbelasting voor een woning: 0,0860 procent (code 10)
  • Eigenarenbelasting niet-woning (bedrijf): 0,1973 procent (code 20)
  • Gebruikersbelasting niet-woning (bedrijf) 0,1583 procent (code 21)

Tarieven 2018

Verkoop of verhuizing

Verkoopt u uw onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Dit gaat geheel buiten de gemeente om.

Ook verhuizen heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres.