Het betalen van uw aanslag

U kunt u aanslag op verschillende manieren betalen. Het kan eenvoudig door automatische incasso. Het totaalbedrag wordt dan in 9 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven via de Digitale belastingbalie. U kunt ook de groene machtigingskaart invullen en deze zo spoedig mogelijk aan ons opsturen. U stuur dit aan: Gemeente Soest, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest. (een postzegel is niet nodig)

Als u geen automatische incasso of betalingsregeling heeft dan dient het gehele bedrag van de aanslag voor de laatste vervaldatum te worden betaald. Dat kan per eigen betalingsopdracht aan uw bank of contant bij de gemeente. De vervaldatum en ons bankrekeningnummer vindt u op de voorzijde van uw aanslag.

Als u niet op tijd betaalt sturen wij een aanmaning en eventueel een dwangbevel. De (extra) kosten daarvan komen voor uw rekening. Vermeld bij betaling altijd uw aanslagnummer.

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via de digitale belastingbalie. Het is ook mogelijk een machtigingskaart in te vullen.  

Het kan gebeuren dat u teveel of dubbel heeft betaald. Als uit de betalingskenmerken blijkt dat het om een dubbele betaling gaat, stort de gemeente Soest het teveel betaalde altijd terug. Heeft u na zes weken nog niets terug ontvangen? Neem dan contact op met het team belastingen.

Een stornering is de terugboeking van een automatische afschrijving. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening of het stopzetten van de bankrekening. Als één termijn van de afschrijving niet lukt wordt dit bedrag evenredig verdeeld over de resterende termijnen en wordt er de eerstvolgende afschrijftermijn weer geïncasseerd. Vindt er een tweede stornering plaats, dan wordt de automatische incasso stopgezet en moet u zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.