Het indienen van een bezwaar

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door ons ontvangen zijn. Is het na deze termijn van zes weken door ons ontvangen, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. We behandelen uw bezwaarschrift dan ambtshalve. Dit betekent dat wij het inhoudelijk gaan behandelen, maar dat u onze beoordeling niet meer aan de rechter kunt voorleggen.

Wanneer u vindt dat een aanslag of WOZ-waardebeschikking onjuist is, bel ons dan eerst. Wij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Dit kan binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Wilt u toch direct bezwaar indienen, ga dan naar de Digitale belastingbalie. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen en richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Let op: het indienen van bezwaar geeft niet automatisch uitstel van betaling over het betwiste bedrag.