Kwijtschelding

U ontvangt kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde normen vallen. Uw inkomen of uitkering zou rond het bijstandsniveau moeten zijn. Ook zit er een grens op het vermogen. Vermogen is het saldo op uw bank- en/of spaarrekening of het eigendom van een woning. Er wordt ook gekeken naar de waarde van uw auto.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffen- en rioolheffing.

U vult het kwijtscheldingsformulier (pdf, 115 Kb) downloaden en naar ons opsturen. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen of ophalen aan de balie in het gemeentehuis.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is drie maanden. Deze termijn geldt voor aanvragen die volledig ingediend zijn.

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen controleert de gemeente Soest of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Als u na de toets niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, dan kunt u via het kwijtscheldingsformulier alsnog kwijtschelding aanvragen.

Nee, dan is niet mogelijk. Wij verlenen geen kwijtschelding aan ondernemers.

Nee, bij de gemeente kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en niet voor de waterschapslasten.