Uw aanslag

MijnOverheid biedt u digitaal toegang tot uw post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten. U kunt de aanslagen gemeentelijke belastingen van de gemeente Soest ook digitaal in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen. U heeft dan altijd en overal alle gegevens bij de hand en u logt gemakkelijk in met uw DigiD in een beveiligde omgeving. Als er een nieuw bericht voor u is, ontvangt u automatisch een e-mail. Meld u aan op www.mijn overheid.nl

Is de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelasting betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari van het jaar eigenaar bent. In de meeste gevallen wordt de eigenarenbelasting tussen koper en verkoper verrekend via de notaris.

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet de gemeente Soest één persoon aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren kent, wordt één belastingplichtige aangewezen op basis van de beleidsregels vastgesteld door de gemeente.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige

Bent u na 1 januari verhuisd buiten de gemeente? U krijgt in dat geval ontheffing van de afvalstoffen- en rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres.

De computer verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De negen betaaltermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt, tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen bankoverschrijving overmaakt.

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd, de aanslag moet worden betaald.

Wij verzoeken u om de envelop met inhoud naar ons terug te sturen. Zet op de envelop “verhuist” of “onbekend op dit adres”. Weet u het nieuwe adres van die persoon, dan dit ook graag vermelden op de envelop.

De overledene staat nog in het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging “de erven van”. Wilt u de tenaamstelling wijzigen dan moet u dit bij de notaris en daarmee in het kadaster laten wijzigen.