WOZ-beschikking

Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde. Deze waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting.

Hoe werkt het?

U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. Deze beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar. Hierop staat ook vermeld wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt om het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting en te berekenen. Het GBLT heft de waterschapsbelasting namens het waterschap Vallei en Veluwe.

Huren en WOZ

Huurt u een woning? Dan kunt u ook een WOZ-beschikking krijgen. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid: huurprijs en puntentelling.

Vragen over uw WOZ-waarde?

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. De waarde van uw woning voor belastingjaar 2018 is bepaald door een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke objecten die rond de waardepeildatum 1 januari 2017 zijn gerealiseerd.

U kunt deze verkoopcijfers terugvinden op het taxatieverslag van uw woning. Dit taxatieverslag kunt u opvragen via de digitale belastingbalie.

Waardevaststelling voor de WOZ

Voor de vaststelling van de WOZ-waarde gelden twee belangrijke tijdstippen. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2018 wordt vastgesteld naar het marktniveau van onroerende zaken op 1 januari 2017. Dit is de waardepeildatum. De waarde wordt vastgesteld aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten die rond deze waardepeildatum zijn gerealiseerd.

Als er een wijziging aan het object heeft plaatsgevonden in de periode tussen de waardepeildatum (1 januari 2017) en de aanvang van het belastingjaar (1 januari 2018) dan wordt hiermee bij de waardebepaling rekening gehouden. Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer: Hoe de woz-waarde tot stand komt

WOZ-waarde bekijken

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

Beschikking en taxatieverslag

U kunt de beschikking en het taxatieverslag bekijken via de Digitale Belastingbalie. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig.

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tot zes weken na dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat. Meer informatie: Bezwaar indienen.

Meer weten?

Lees meer over de WOZ op de website van de Rijksoverheid: Waardering WOZ.