Besluiten

Van elke collegevergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. Daarop staat wat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten. Op deze pagina staan de besluitenlijsten van het afgelopen jaar.

Januari