Afwijken bestemmingsplan of wijzigen

Heeft u een bouwplan of nieuw initiatief en past het niet binnen het bestemmingsplan? U kunt met een verzoek om vooroverleg de gemeente vragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Soms kan dit betekenen dat er en nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld. Wilt u hier meer over weten? Maak dan een afspraak.

Afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Er zijn verschillende manieren voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  • Soms biedt het bestemmingsplan zelf die mogelijkheid onder voorwaarden om af te wijken.
  • In andere gevallen wordt een procedure doorlopen waarbij wij u vragen om een goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren voor uw initiatief.
  • Als laatste is het soms noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Hoe werkt het?

U dient eerst een verzoek om vooroverleg (pdf, 171 kB) in. Hierin geeft u duidelijk aan wat uw plannen zijn, waarbij u beschrijft op welke wijze de aanvraag past binnen gemeentelijk beleid. Denkt u daarbij ook aan het draagvlak voor uw plannen van de direct omwonenden.

U ontvangt van het college een principe-besluit of uw plan haalbaar en wenselijk is. Ook geeft het college aan welke procedure noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw plannen. Daarna vraagt u de afwijking van het bestemmingsplan aan als aparte activiteit binnen de omgevingsvergunning of samen met de andere activiteit(en) die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte via (035) 609 34 11.