Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Beukenlaan 61

Algemeen

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met het ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61 instemmen. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk in de tuin van de woning aan de Beukenlaan 59.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61en ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61 en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen vanaf 15 februari tot en met 28 maart 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de stukken bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor online een afspraak maken of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal Raadplegen

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0040-0201.

Indienen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61 naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw O. de Man via telefoonnummer (035) 60 93 411
  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via het online formulier: indienen zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 61.

Indienen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden

Belanghebbenden kunnen tijdens dezelfde periode een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden bij burgemeester en wethouders.

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Beukenlaan 61
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw O. de Man via telefoonnummer (035) 60 93 411
  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via het online formulier: indienen zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Beukenlaan 61