Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 9 oktober 2018 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134

Het ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 november tot en met 27 december ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak voor het inzien of via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kunt u met een zienswijze laten weten wat u van het ontwerpbestemmingsplan vindt en of u iets aan het plan wilt veranderen. Dit kan op drie manieren:

  • schriftelijke naar: het college van burgemeester en wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134’
  • mondeling door een afspraak te maken via telefoonnummer: (035) 609 34 11 met Paul Haagen
  • digitaal via het online formulier, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 134’. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend