Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Heideweg 52

Burgemeester en wethouders van Soest maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Heideweg 52’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt 8 grondgebonden woningen te bouwen op het perceel Heideweg 52.

Waar kunt u het plan inzien?

Het plan ‘Heideweg 52’ en de daarbij behorende stukken liggen van donderdag 26 oktober 2017 tot en met woensdag 6 december 2017 ter inzage bij:

  • Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertsstraat 49 te Soest
  • Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis

Maak online een afspraak voor het inzien of via telefoonnummer: (035) 6093 411. Tegen betaling kan een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Rechtsgeldigheid

Het digitale ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kunt u met een zienswijze laten weten wat u van het ontwerpbestemmingsplan vindt en of u iets aan het plan wilt veranderen. Dit kan op drie manieren:

  • Schriftelijke naar: de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Heideweg 52’
  • Mondeling door een afspraak te maken met dhr. Ferry Supusepa via (035) 609 34 11
  • Digitaal via het online formulier, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Heideweg 52’